การต่อสู้ของสมาคมฯ

ดัชนีบทความ
การต่อสู้ของสมาคมฯ
หนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349)
หนังสือพิมพ์ยุคราชสำนัก (พ.ศ. 2349   2475)
หนังสือพิมพ์ยุคการเมือง (พ.ศ. 2475   2535)
หนังสือพิมพ์ยุคธุรกิจหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2535   2540)
หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540   ปัจจุบัน)
บทสรุป / เอกสารอ้างอิง
AddThis Social Bookmark Button

การต่อสู้ของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทย

หนังสือพิมพ์นับเป็นสื่อมวลชนที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดในบรรดาสื่อมวลชนทุกประเภท นับแต่หนังสือพิมพ์อุบัติขึ้นในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาร่วม 2 ศตวรรษ นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทยแต่ละยุคสมัยได้อุทิศตนร่วมกับประชาชนและสังคม ในการต่อสู้เพื่อให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพจากผู้มีอำนาจตลอดมา

 

ประวัติของการต่อสู้เชิงสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนและสังคม จึงมีความเป็นมาที่ยาวนาน และน่าภาคภูมิยิ่ง

 

หนังสือพิมพ์ไทยเริ่มต้นขึ้นในสังคมไทยเมื่อใด   จากประวัติศาสตร์พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในไทยเริ่มจากประกาศของราชการ จนพัฒนาเป็นสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับนิตยสาร และเมื่อสังคมยอมรับการแสดงความคิดเห็นกว้างขวาง และเนื้อหาที่เพลิดเพลินก็เกิดเป็นนิตยสาร ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

ประวัติการต่อสู้ของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทยอาจแบ่งออกเป็น 5 ยุค โดยอาศัยกรอบความคิดเกี่ยวกับสภาพทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมาประกอบการแบ่งลำดับเวลา ได้ดังนี้

  1. ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349) หรือยุคของมิชชันนารี ก่อนสมัยรัชกาลที่ 4
  2. ยุคราชสำนัก (พ.ศ. 2347   2475) สมัยรัชกาลที่ 4 ที่กิจการการพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นในไทยอย่างเป็นทางการ จนถึงรัชกาลที่ 7 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย
  3. ยุคการเมือง (พ.ศ. 2475   2535) นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งสุดท้าย (พฤษภาทมิฬ)
  4. ยุคธุรกิจหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2535   2540) นับจากสิ้นสุดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง จนกระทั่งมีการปฏิรูปการเมือง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
  5. ยุคการปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540   ปัจจุบัน) เริ่มจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีการปฏิรูปสื่อมวลชนตามมาตรา 39   40 ในวงวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก็ได้จัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นสำเร็จ จนกระทั่งปัจจุบันนี้

  
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1013 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists