Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา ชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

รายนามคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำปี 2554
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


๑. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร                    ประธาน
๒. นายแถมสิน รัตนพันธ์                         กรรมการ
๓. นางคณิต นันทวาณี                            กรรมการ
๔. นายวิรัช ทศานนท์                              กรรมการ
๕. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์             กรรมการ
๖. นายศรี อินทปันตี                                กรรมการ
๗. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                  กรรมการ
๘. นายวิทยา ตัณฑสุทธิ์                          กรรมการ
๙. ผู้แทน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1437 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn