จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-31ส.ค. 60

AddThis Social Bookmark Button

จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560