Home

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ เรื่อง “Social media for journalism” วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

AddThis Social Bookmark Button

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

เรื่อง  “Social media for journalism”

วันพุธที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ห้อง ดร.เทียม  โชควัฒนา  ชั้น ๔ ตึก ๑ คณะนิเทศศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และภาควิชาวารสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

___________________________________________________________________________

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น.                ลงทะเบียน

๑๐.๐๐  - ๑๐.๑๐  น.                กล่าวแนะนำโครงการ

๑๐.๑๐  - ๑๑.๔๕ น.                เสวนา  Social  media for  journalism”

วิทยากร

คุณอศินา  พรวศิน

ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ณัฏฐา   โกมลวาทิน

ไทยพีบีเอส

คุณนภพัฒน์จักษ์  อัตตนนท์

เนชั่นทีวี

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.ณรงค์  ขำวิจิตร์

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.              แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๒.๐๐ น.                             จบการเสวนา

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1547 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn