Home

27 ก.ค. 2555-ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

AddThis Social Bookmark Button

 

(ดูเพิ่มเติมภาพบรรยากาศจัดกิจกรรมที่อุดรธานี)

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยากร ร่วมกับ พญ. เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมห้องเรียนสาธารณะ "สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ" ในหัวข้อ "มติบอร์ด  สปสช.  วันที่ 1 กันยายน เก็บ 30 บาท" จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ.อุดรธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

/////////////////////////////////////////////

สปสช.เก็บ30บาทรักษาทุกโรคดีเดย์ 1ก.ย.ยกเว้นประชาชน23กลุ่ม

พ.ญ.เขมรัสมี  ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการสปสช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติให้กำหนดนโยบายร่วมจ่าย 30บาทรักษาทุกโรคตามความสมัครใจ เริ่มดำเนินการ1 ก.ย.นี้  โดยมีเงื่อนไขร่วมจ่ายเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแพทย์ ยกเว้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ที่ปรึกษาอาวุโส สปสช.กล่าวอีกว่า นโยบายร่วมจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค จะเก็บเงินก็ต่อเมื่อมีการสั่งจ่ายยา ซึ่งถือว่าสิ้นสุดการบริการเท่านั้น รวมทั้งให้โรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องเก็บเงินร่วมจ่าย 30 บาทรักษาขยายเวลาให้บริการจากเดิมเปิดบริการแค่ช่วงเช้าเพิ่มเป็นให้บริการในช่วงบ่ายด้วย

พ.ญ.เขมรัสมี ยังกล่าวอีกว่า กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องร่วมจ่าย 30 บาท มีจำนวน 23 กลุ่ม เช่น ผู้มีอายุเกิน 60 ปี  ผู้พิการ  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและญาติ ทหารเกณฑ์ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ที่โจรทำร้ายร่างกาย  เป็นต้น โดยเงินส่วนต่างที่ได้รับจากการ่วมจ่ายนี้ จะนำไปพัฒนาโรงพยาบาล

“ แม้จะเป็นการร่วมจ่ายตามความสมัครใจ แต่เชื่อว่าหลายคนคงพร้อมที่จะยอมจ่ายให้แก่โรงพยาบาล เพราะถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของผู้รับบริการเอง  ขณะที่โรงพยาบาลยังคงให้การบริการโดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งคนที่ร่วมจ่ายและไม่จ่าย” พ.ญ.เขมรัสมีกล่าว

นโยบายร่วมจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรคตามความสมัครใจนี้ พ.ญ.เขมรัสมี กล่าวว่า สปสช.จะมีการประเมินผลการดำเนินงานภายใน 3เดือน หลังจากนั้นจะคณะกรรมการสปสช.จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  สำหรับบริการที่ไม่สามารถรักษาตามสิทธิ์ 30บาท ได้ประกอบด้วย บริการเกินความจำเป็น เช่น เสริมสวย มีบุตรยาก ศัลยกรรม  รวมถึงกลุ่มที่มีงบประมาณจัดสรรให้อยู่แล้ว เช่น บริการรักษายาเสพติด  นอนโรงพยาบาลเกิน 180วัน ยกเว้นมีความจำเป็น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “ สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ ”

วันศุกร์ที่  27 กรกฎาคม 2555  เวลา 08.30-17.30  น.

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ

ไทย

ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโปรแกรมนิเทศศ

าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

08.30  - 09.00  น.         ลงทะเบียน

08.45  - 09.00 น.          กล่าวต้อนรับ

โดย     ดร. เสกสรร  สายสีสด  โปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

09.00 - 09.15 น                        ชี้แจงรายละเอียดการอบรม

โดย   นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  อุปนายกและเลขาธิการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.15  - 10.00 น.         การเตรียมพร้อม ฝึกคิดและจับประเด็นข่าว

โดย  นางสาวประนอม บุญล้ำ  จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

10.00  - 10.45 น           เรียนลัดหลักและเทคนิคการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ

โดย   นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

10.45  - 11.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00  น.          บรรยาย เรื่อง มติบอร์ด  สปสช.  วันที่ 1 กันยายน เก็บ 30 บาท

โดย  พญ.  เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

12.00  - 13.00  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -  14.30 น.         ฝึกเขียนข่าวจากการฟังบรรยาย

14.30  - 14.45  น                      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45  - 16.00  น.         วิพากษ์ผลงานพร้อมให้คำแนะ ประกาศผลงานการเขียนข่าว

โดย   นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นางสาวประนอม บุญล้ำ  จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

16.00  - 16.20  น.         สรุปการอภิปราย และมอบเกียรติบัตร .

 

 

 

 

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1613 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn