Home

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ "Multi-skilled journalists "ครั้งที่ 1

AddThis Social Bookmark Button

กำหนดการ กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ "Multi-skilled journalists "

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.00 -16.30 น.

ณ ห้อง 22304  อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

08.00-08.40 น. ลงทะเบียน

08.40-08.50 น. กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์สุวรรณ มาศเมฆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

08.50–09.00น. กล่าวเปิดงาน โดย นายอรุณ ลอตระกูล

ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.00-11.00 น. บรรยาย เรื่อง "Multi-skilled journalists "

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เทคนิคการนำเสนอข่าว ของนักข่าวยุคคอนเวอร์เจนซ์ ผ่าน 4 ช่องทาง (สื่อหนังสือพิมพ์,ทีวี,เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์)

โดย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช

หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11.00-12.30 น. เล่าเบื้องหลังคลิปข่าวเด็ด

โดย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช

หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นายพชรปพน พุ่มประพันธ์

ผู้สื่อข่าว เครือเนชั่น

12.30-14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

14.30-15.30 น. นักศึกษาส่งผลงานพร้อมกับการนำเสนอผลงาน

15.30-16.20 น. วิพากษ์ผลงานนักศึกษา

โดย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช

หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นายพชรปพน พุ่มประพันธ์

ผู้สื่อข่าว เครือเนชั่น

16.20-16.30 น. สรุป ปิดกิจกรรม

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1618 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn