<< แสดงข่าวอื่นๆภายในหมวด "ข่าวการศึกษา"
Share

มธ.ปรับหลักสูตรรับอาเซียน เพิ่มวิชาภาษาและความรู้ประชาคม
ผู้รายงานข่าว ดวงใจ ตั้งสายัณห์ (ม.ธรรมศาสตร์)   , วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 , จำนวนผู้ชม 576 คน
อธิการบดีมธ.ให้นศ.เรียนภาษาและความรู้อาเซียน หวังผลิตบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่ประชาคม นศ.ห่วงหลักสูตรซ้ำซ้อนไม่เกิดประโยชน์

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในงานนักศึกษาพบอธิการบดีว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เตรียมตัวเพื่อรับนโยบายที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยในภาคการศึกษาหน้าจะเพิ่มหลักสูตรวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและกลุ่มวิชาภาษาอาเซียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้แต่ละคณะมีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นอาจารย์และบุคลากร โดยเปิดสอนวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 วิชา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ให้เปิดสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ก็เปิดสอนวิชาแพทยศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นายสมคิดกล่าวว่า ในอนาคตจะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก การรู้ภาษาต่างประเทศจึงสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับนักศึกษาเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให้แต่คณะเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน เช่น คณะนิติศาสตร์ก็ให้เปิดสอนวิชากฎหมายอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ก็ให้เปิดสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียน เป็นต้น โดยคาดว่านโยบายทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2557

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐในเรื่องอาเซียนมากที่สุด แต่ปัญหาคือนักศึกษาจะให้ความร่วมมือในการสนองรับนโยบายหรือไม่ อย่าถามว่ามหาวิทยาลัยเตรียมอะไรให้ ต้องถามว่านักศึกษาเตรียมตัวที่จะเปิดรับหรือยังต่างหาก” นายสมคิดกล่าว

นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้วางหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคือ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาภาษาอาเซียนคือ ภาษาพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มลายู อินโดนีเซีย รวมไปถึงภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านภาษา ทั้งนี้เน้นการสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากต้องการความเชี่ยวชาญสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาโทคือ วิชาอาเซียนศึกษา เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลักษณะเนื้อหาคล้ายกับวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน แต่จะเน้นการศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกมากกว่า

มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาทราบและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาดังกล่าว แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้กำหนดตารางเรียนของตนเองไว้แล้วล่วงหน้า จึงยังไม่สามารถจดทะเบียนเรียนได้ อย่างไรก็ตามตารางเรียนหลักสูตรใหม่นี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักศึกษาที่จะตกลงกับอาจารย์ผู้สอน เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าจะมีนักศึกษาจดทะเบียนเรียนในวิชานี้มากขึ้น

นางสาวตีรณัตน์ โชติวัฒน์วงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าในภาคการศึกษาหน้าจะมีการเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะศึกษาวิชานี้ เพราะยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ได้ตั้งใจจะทำงานเกี่ยวกับอาเซียน ในอนาคตหากต้องทำงานกับชาวต่างชาติก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อยู่แล้ว

ด้านนางสาวชัชชลัยย์ ยลอารีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีวิชาเศรษฐศาสตร์เอเชียอยู่แล้ว หากจะเปิดวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียนอีกก็เกรงว่าจะซ้ำซ้อนกัน จึงต้องศึกษาเค้าโครงวิชาใหม่ที่จะเปิดสอนเสียก่อน หากวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียนมีเนื้อหาไม่เจาะลึกมากพอ ก็จะเลือกศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เอเชียเพราะมีเนื้อหาครอบคลุมกว่า

“หากจะเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน ควรมีเนื้อหาที่เจาะลึกและนำไปใช้ได้จริง แต่ส่วนตัวมีความเห็นว่า ควรจัดเป็นสัมนาพิเศษ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ จะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสถึงการทำงานจริงมากกว่า” นางสาวชัชชลัยย์ กล่าวข่าวอื่นๆจากผู้รายงานข่าวนี้
หน.จราจรยอมรับปัญหาจยย.วิ่งสวนเลนหน้ามธ.รังสิตแก้ไม่ตก   ( 9 กันยายน 2555 )
นักโภชนาการเตือนสาวก "ชานมไข่มุก" กินมากก็เสี่ยงอ้วน-โรคหัวใจ   ( 9 กันยายน 2555 )
ตร.ปทุมธานีรวบร้อยเอกเก๊พร้อมอาวุธสงคราม   ( 9 สิงหาคม 2555 )
มธ. สร้างพนังชะงัก เหตุงบไม่พอ   ( 23 กรกฎาคม 2555 )kapook.com