<< แสดงข่าวอื่นๆภายในหมวด "ข่าวการศึกษา"
Share

มมส.เปิดทาง บัณฑิตแต่งกายข้ามเพศ เข้ารับปริญญาบัตร
ผู้รายงานข่าว จิตรลดา ดอนชัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)   , วันที่ 30 ธันวาคม 2560 , จำนวนผู้ชม 116 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโอกาสให้บัณฑิตสามารถแต่งกายข้ามเพศเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 ย้ำควรคำนึงถึงความเหมาะสม ตามระเบียบทางมหาวิทยาลัย

ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) กล่าวว่า สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557-2558  ซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องระเบียบคือ ทางคณะและกองกิจการนิสิต โดยกองกิจการเป็นผู้ออกข้อกำหนดระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ จากนั้นจึงส่งต่อให้คณะ เพื่อให้ทางคณะนำข้อระเบียบไปพิจารณาให้มีความเหมาะสม 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส. อธิบายถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางมหาวิทยาลัยว่า บัณฑิตต้องยื่นความประสงค์ที่จะแต่งกายตามเพศสภาพแก่ทางคณะก่อน จากนั้นอาจารย์ภายในคณะจึงจะพิจารณาถึงความเหมาะสม เช่น กรณีบัณฑิตเพศหญิงประสงค์ที่จะแต่งเป็นเพศชายก็ควรที่จะมีบุคลิกคล้ายเพศชาย ส่วนบัณฑิตเพศชายประสงค์ที่จะแต่งหญิงก็ควรที่จะมีบุคลิกลักษณะคล้ายเพศหญิง ฉะนั้นการแต่งกายควรอยู่ในสองเพศนี้เท่านั้น ขั้นต่อมาทางคณะจะนำรายชื่อบัณฑิตที่มีความประสงค์แต่งกายข้ามเพศให้แก่กองกิจการนิสิต เพื่อดำเนินการต่อไป

"การที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุญาตให้บัณฑิตข้ามเพศ แต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น ถือว่าทางมหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิ์ แต่บัณฑิตต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปี 2559-2560 ระเบียบยังไม่ถูกประกาศออกมาให้ทราบกัน เพราะระเบียบนั้นจะต้องปรับปรุงใหม่ทุกปี"

ด้าน นายพิษณุ มาตคำมิ นิสิต มมส. บอกว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัย เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคม ปัจจุบันการแต่งกายสำหรับนิสิต ถึงแม้จะเป็นวันมาเรียนปกติก็มีการแต่งกายข้ามเพศสภาพ  ส่วนนิสิตบางกลุ่มยังมองว่าไม่เหมาะสม และหากมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสนี้ให้ทุกคนได้รับทราบ ทุกๆ คนคงเข้าใจและเปิดใจยอมรับ

ขณะที่ นางสาวกนกวรรณ เจริญผล นิสิต มมส. มองว่า เป็นเรื่องของการเปิดโอกาส เพราะทุกคนย่อมมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน คือการได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และหากเปิดโอกาสจริงๆ ควรมีกฎระเบียบการแต่งกายอย่างเหมาะสม เช่น แต่งหญิงก็ควรแต่งให้สมเป็นหญิง แต่งชายก็ควรให้แต่งสมเป็นชาย

ส่วน นายฉัตรา คำรินทร์ นิสิต มมส. กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะป็นการให้โอกาสแก่ตัวบุคคลได้แสดงตัวตนของตนออกมา เพื่อเป็นที่ยอมรับต่อสังคม แต่นอกนั้นในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่องของบัณฑิตแค่ล่ะคนว่าจะแต่งหรือไม่ หากแต่งก็ควรแต่งตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
kapook.com