<< แสดงข่าวอื่นๆภายในหมวด "ข่าวการศึกษา"
Share

หนุน-ค้านปรับเกณฑ์เก็บคะแนน ภาควิชาการแสดงม.กรุงเทพ ลดสอบ-เน้นวัดผลในคาบ
ผู้รายงานข่าว ภาณุพัฒน์ บุญรื่น (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)   , วันที่ 15 มกราคม 2561 , จำนวนผู้ชม 34 คน
ภาควิชาศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการปรับเปลี่ยนให้ลดการสอบในตารางลง และเน้นเก็บคะแนนในคาบเรียนแทน เพราะเชื่อว่าการสอบไม่ได้สะท้อนการศึกษาได้โดยตรง

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายให้ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลดการสอบในตารางลง ทำให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บคะแนน โดยบางวิชายังคงให้นักศึกษามีการสอบปลายภาคเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเดิมมีทั้งการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน หรือบางวิชาก็ไม่มีการสอบ ทำให้อาจารย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเก็บคะแนน โดยการให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดวัดผลในคาบเรียน และการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

โดย ผศ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงความคิดเห็นว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการลดการสอบในตารางลง เพราะเชื่อว่าการสอบไม่ได้สะท้อนการศึกษาโดยตรง เพราะหากวิชาใดมีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก ก็ต้องมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ผู้สอบที่แตกต่างกันไป เมื่อมีการสอบแต่ละครั้งอาจารย์ที่สอนแต่ละคนก็ต้องมาคิดออกข้อสอบร่วมกัน และออกมาเป็นข้อสอบให้นักศึกษาใช้วัดผลและเก็บคะแนน ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่มเสียเปรียบ เพราะไม่ได้เรียนกับอาจารย์ที่ออกข้อสอบข้อนั้นโดยตรง 

ขณะที่ความเห็นของ นางสาวช่อผกา นวลพลกรัง นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การไม่มีสอบในตารางเหมือนเคย ส่งผลให้ต้องทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนเป็นการเรียนเพื่อรอไปสอบ แต่ปัจจุบันพอเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาทำงานแต่ละวิชาต่อ ซึ่งทำให้มีเวลาไปทำงานอื่น ๆ และเวลาว่างที่น้อยลงไปจากเดิมมาก
kapook.com