Home

แถลงการณ์

AddThis Social Bookmark Button
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แถลงการณ์ร่วม กรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล กองบรรณาธิการเว็บ 69
2 รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำปี2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย : The media situation in 2018 กองบรรณาธิการเว็บ 225
3 แถลงการณ์ร่วม 2 สมาคมนักข่าว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งพักใบอนุญาต Peace TV ลิดรอนเสรีภาพสื่อ pressfreedom 1046
4 แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2561 “ปลดล็อกคำสั่ง คสช. ทวงคืนเสรีภาพประชาชน” (English) กองบรรณาธิการเว็บ 519
5 20กย.60-แถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1701
6 10สค.60-แถลงการณ์ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง หยุดคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว pressfreedom 1323
7 3may2017-Statement by Thai media organizations World Press Freedom Day May 3, 2017 กองบรรณาธิการเว็บ 1339
8 3พค.60-แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก -3 พฤษภาคม 2560 กองบรรณาธิการเว็บ 1703
9 2พค.60-จดหมายเปิดผนึก-เรื่อง คัดค้านและขอให้ยกเลิกร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน-ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กองบรรณาธิการเว็บ 1236
10 1พค.60-จดหมายเปิดผนึก-คัดค้านและขอให้ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 1310
11 28มีค.60-แถลงการณ์ร่วม เรื่อง ขอเรียกร้องให้ กสทช. ทบทวนคำสั่ง กสท. ที่สั่งพักใบอนุญาต Voice TV กองบรรณาธิการเว็บ 1432
12 19ธค.59-แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร เรื่อง คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...... กองบรรณาธิการเว็บ 1517
13 จดหมายเปิดผนึก-เรื่อง การจัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 1462
14 องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายตั้งองค์กรคุมสื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 1418
15 รวมภาพอินโฟกราฟฟิค วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day กองบรรณาธิการเว็บ 1555
16 รวมวาทะ พล.อ.ประยุทธ์ วิพากษ์สื่อ 2 ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรี กองบรรณาธิการเว็บ 1726
17 Statement of the Thai Journalists Association and the Thai Broadcast Journalists Association on the World Press Freedom Day 3 May 2016 "Well-rounded accuracy is a guarantee for the freedom." กองบรรณาธิการเว็บ 1570
18 แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2559 thiamjai 2099
19 แถลงการณ์ เรื่อง การทบทวนการทำหน้าที่ของพิธีกรข่าว กองบรรณาธิการเว็บ 2199
20 จุดยืนคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ ต่อร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ฉบับ สปช. กองบรรณาธิการเว็บ 1926
 
หน้า 1 จาก 7
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1890 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists