Home

D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา

AddThis Social Bookmark Button

d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 D-5-3-31 ปัญหา"พระวิหาร"จะลงเอยอย่างไร? library-admin1 96
2 D-5-3-30 เมื่อผู้อ่านเป้าหมายทำให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่อิสระ library-admin1 93
3 D-5-3-40 เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์ library-admin1 73
4 D-5-3-39 14th ASEAN SUMMIT THAILAND 2009 library-admin1 66
5 D-5-3-38 เอกสารประกอบการอภิปราย ปัญหาสภาการหนังสือพิมพ์ library-admin1 65
6 D-5-3-37 เอกสารประกอบการอบรม"ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่นที่ 4" library-admin1 56
7 D-5-3-36 โครงการอบรมผู้สื่อข่าว การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ library-admin1 70
8 D-5-3-35 40ปี ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย library-admin1 60
9 D-5-3-34 หนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย library-admin1 70
10 D-5-3-33 รวมเล่มเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ library-admin1 61
11 D-5-3-32 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 library-admin1 67
12 D-5-3-31รายงานสนทนาชายแดนใต้บทสังเคราะห์จากการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง library-admin1 54
13 D-6-3-47_การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่12 ประจำปี2559 กองบรรณาธิการเว็บ 758
14 D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 "ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของ กองบรรณาธิการเว็บ 654
15 D-6-2-40_เอกสารสรุปการประชาสัมพันธ์ งานThailan Press Fair 2004 (พศ. 2547) กองบรรณาธิการเว็บ 1688
16 D-6-2--39_เอกสารประกอบโครงการอบรม"พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ กองบรรณาธิการเว็บ 1790
17 D-6-2-38_โครงการหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 1782
18 D-6-2-41_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.): สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 1476
19 D-6-2-44_กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1832
20 D-6-2-45_เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่ กองบรรณาธิการเว็บ 1602
 
หน้า 1 จาก 8
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 10962 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists