สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและความท้าทายทางการเมือง"

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและความท้าทายทางการเมือง"

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

บทบาทและความท้าทายทางการเมือง"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)


วิทยากรเสวนา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ


ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สมชาย แสวงการ

กรรมาธิการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ดำเนินการอภิปราย    มงคล  บางประภา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ


 


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2654 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists