wat is kamagra 100mg oral jelly cut cialis tablets in four for daily use double lasix how effective is cialis daily
Home

ข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อมวลชน 3 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop) ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ  ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมาที่ tjareporter@gmail.com    ภายใน 15 มกราคม  2562

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (doc) (pdf)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกสาหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับสูงได้ต่อไป เนื้อหาแบ่งเป็น 3 วัน โดยจะเริ่มจากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Journalism แล้วจึงปูพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องแบบ Step by Step ตั้งแต่การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูล และทดลองปฏิบัติวางแผนการทำข่าวด้วย Data Journalism

โดยสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย Data Journalism คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง Data Journalism ทำอย่างไร  รับแรงบันดาลใจจากคนไทยหนึ่งเดียวทีมีส่วนร่วมในผลงานข่าวระดับโลก Panama Papers  รู้จัก Open Data และเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในงานข่าว  สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0 มีอะไรที่เอามาใช้ในงานข่าวได้บ้าง – เรียนรู้วิธีการดึงความหมายจากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่รอบตัวเรา  เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องคำนวณเอง และเรียนรู้วิธีสื่อสารข้อมูลที่เป็นยาขมสำหรับคนไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยวิชวลไลเซชัน

สำหรับวิทยากรประกอบด้วย ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ  นางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง นักวิจัยและผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) สื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วม  Panama Papers  คุณไกลก้อง ไวทยการ          หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย  ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อาจารย์จรัล งามวิโรจน์เจริญ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เซอร์ทิส จำกัด  อาจารย์ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช             บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก และผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 อาจารย์เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism และ อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1558 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists