สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย I-11-2-12_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

I-11-2-12_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

AddThis Social Bookmark Button

รหัส  I-11-2-12

ชื่อเรื่อง_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

ผู้แต่ง  ผศ. ฐิติ  วิทยสรณะ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์  พศ. 2544

 

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-12-4-11_2_Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก

j-12-4-11_2 _Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก ผู้เขียน   ฮิลลารี  คลินตัน บรรณาธิการที่ปรึกษา   สุทธิชัย หยุ่น ผู้แปล   บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, สิทธิพงศ์  อุรุวาทิน พิมพ์ค...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯl-14-3-44_สอนเด็กให้เป็นคนดี

l-14-3-44 _สอนเด็กให้เป็นคนดี ผู้เขียน ศ.นพ. วิจารย์  พานิช บรรณาธิการ  รัตนา  กิติกร พิมพ์โดย  มูลนิธิสยามกัมมาจล ปีพิมพ์  ตุลาคม 2557 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯl-14-4-15_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles

l-14-4-15 _วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ และศูนย์อาเซียนศึกษา ปีพิมพ์ ธันวาคม 2557 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

h-10-5-8 _โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผูัแต่ง  กุนดา  ดิกซิต บรรณาธิการ บุญรัตน์   อภิชาติไตรสรณ์ โรงพิมพ์ ไอพีเอส เอเชีย-แปซิฟิก เซ็นเตอร์ ฟาวน์เดชั่นอิงท์ ปีพิมพ์ สิงหาคม 2557 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2558

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 5990 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists