สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home

งานวิจัยหลักสูตร บสก.1

AddThis Social Bookmark Button

งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1  ของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เมือพ.ศ. 2552

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทาง การเมือง : ศึกษากรณีข่าวการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย เดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม 2551-นางธัชมน ศรีแก่นจันทร์ กองบรรณาธิการเว็บ 2760
32 พัฒนาการและปัญหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์สยามรัฐและเอเอสทีวีผู้จัดการ- นายธวัชชัย ศรีพูล กองบรรณาธิการเว็บ 3615
33 สื่อมวลชน “เหยื่อ” นักพีอาร์ หรือเพียงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า-นายธนาพล หมอดีธนาภา กองบรรณาธิการเว็บ 1462
34 การจำแนกแยกประเภท “สื่อแท้-สื่อเทียม”-นายทวีโชค พูนไชย กองบรรณาธิการเว็บ 1767
35 บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในมุมมองสื่อมวลชน- นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อุไร กองบรรณาธิการเว็บ 2253
36 ปัญหาอุปสรรคในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์-นางสาวฐานิญา ภักดีมงคล กองบรรณาธิการเว็บ 1883
37 สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวคดีปกครอง-นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ กองบรรณาธิการเว็บ 1882
38 ศึกษาความเป็นการในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International ) ภาคภาษาไทย-นายชาติณรงค์ วิสุตกุล กองบรรณาธิการเว็บ 1600
39 กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ของสำนักงาน ป.ป.ช.-นายชาตรี ทองสาริ กองบรรณาธิการเว็บ 3765
40 กลยุทธ์การเคลื่อนไหวให้เป็นข่าว ศึกษากรณี เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ - นายคำรณ ชูเดชา กองบรรณาธิการเว็บ 1713
41 บทบาทสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนศึกษากรณีผลักดันการ ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (COMPULSORY LICENSING)- นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์ กองบรรณาธิการเว็บ 2321
42 ความต้องการของประชาชนและสังคมต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการ นำเสนอรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี-นายกิจธิพัฒน์ ทัศวิโล กองบรรณาธิการเว็บ 1794
43 พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ กับทิศทางการประกอบกิจการในอนาคต-นายโกศล สงเนียม กองบรรณาธิการเว็บ 2179
44 ปรากฏการณ์สื่อสารมวลชน ยุคการเมืองแยกฝ่าย-นางสาว เรวดี พงศ์ไชยยง กองบรรณาธิการเว็บ 1610
45 การแปรรูป ปตท. เป็นบริษัทมหาชน : กลยุทธ์การใช้สื่อในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร (ศึกษากรณี ปตท.และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ 1-ม.ค.-31 ธ.ค. 2551)-นางเยาวลักษณ์ วีรุตธนะเศรษฐ กองบรรณาธิการเว็บ 3037
46 ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่ง-ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช กองบรรณาธิการเว็บ 3014
47 กลุ่มคนเสื้อแดง:ในสงครามแย่งพื้นที่สื่อ-นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร กองบรรณาธิการเว็บ 1258
48 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ผลการแข่งขันชกมวยไทย : กรณีศึกษา นสพ.คม ชัด ลึก-นายเกรียงศักดิ์ เผ่าอินทร์ กองบรรณาธิการเว็บ 2672
49 รูปแบบการสื่อสารด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของสมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-นางสาวเทียมใจ ทองเมือง กองบรรณาธิการเว็บ 1875
 
หน้า 2 จาก 2
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3666 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists