สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม K-หนังสืออ้างอิง

K-หนังสืออ้างอิง

AddThis Social Bookmark Button

k-12-5 / k-12-6k-13-1 / k-13-2 / k-13-3 k-13-4 / k-13-5

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 k-13-1-4_พระบารมีปกหล้า ผืนป่าปกแผ่นดิน กองบรรณาธิการเว็บ 77
2 k-13-1-3_บทละครร้อง 9 เรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองบรรณาธิการเว็บ 91
3 k-13-1-2_สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยั่งยืนด้วยความพอเพียง กองบรรณาธิการเว็บ 73
4 k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ กองบรรณาธิการเว็บ 73
5 k-12-6-26_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556 กองบรรณาธิการเว็บ 2284
6 k-12-6-25_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2554 กองบรรณาธิการเว็บ 3508
7 k-12-5-18_พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาร่วมสมัย English-Thai Dictionary กองบรรณาธิการเว็บ 1124
8 K-12-6-24_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1210
9 K-12-6-1-2_นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 กองบรรณาธิการเว็บ 3218
10 K-12-6-3_Marketing Services Directory Volume 2 1998 กองบรรณาธิการเว็บ 969
11 K-12-6-4_ทำเนียบองค์กรและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการเว็บ 1920
12 K-12-6-5-6_ทำเนียบสื่อมวลชนในประเทศไทย 2548-2549 (72ปี 3พค.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์) กองบรรณาธิการเว็บ 1416
13 K-12-6-7_ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการเว็บ 1784
14 K-12-6-8_ทำเนียบสื่อมวลชนท้องถิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 1536
15 K-12-6-9_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2548 กองบรรณาธิการเว็บ 1093
16 K-12-6-10_ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน กองบรรณาธิการเว็บ 2044
17 K-12-6-11_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2544 กองบรรณาธิการเว็บ 1227
18 K-12-6-12_ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด กองบรรณาธิการเว็บ 1243
19 K-12-6-13_รายชื่อโฆษกกระทรวงและผู้ประสานข่าวสารหน่วยราชการต่างๆ กองบรรณาธิการเว็บ 1011
20 K-12-6-23_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 2268
21 K-12-6-22_ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 กองบรรณาธิการเว็บ 2172
22 K-12-6-21_ทำเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547 กองบรรณาธิการเว็บ 1290
23 K-12-6-19-20_สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล่มที่ 1 ประจำปี 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1432
24 K-12-6-14-18_นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548 กองบรรณาธิการเว็บ 2452
25 K-12-5-1_Oxford advanced Learner's Dictionary กองบรรณาธิการเว็บ 939
26 K-12-5-2_พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 16507
27 K-12-5-3_พจนานุกรมไทย-อังกฤษ อังกฤษไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1570
28 K-12-5-4_พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ กองบรรณาธิการเว็บ 3864
29 K-12-5-5_พจนานุกรมคำสัมผัส กองบรรณาธิการเว็บ 1717
30 K-12-5-6_A New English-Thai Dictionary พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1254
 
หน้า 1 จาก 2

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดh-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2 ผลงานข่าว จากการลงพื้นที่ สนามชายขอบข่าวของสื่อมวลชนส่วนกลาง ผู้รวบรวมเนื้อหา   ชุติมา  นุ่นมัน และทีมคนชายข่าว สำนักพิมพ์  โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดf-8-4-39_โรดแมปปฏิรูปตำรวจ

f-8-4-39_โรดแมปปฏิรูปตำรวจ บรรณาธิการ   ปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร โรงพิมพ์    สำนักพิมพ์ต้นทาง   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดf-8-4-38_ชีวิตพนักงานสอบสวน(โรดแมปปฏิรูปตำรวจ 2)

f-8-4-38_ชีวิตพนักงานสอบสวน(โรดแมปปฏิรูปตำรวจ 2) ผู้เขียน   พ.ต.ต. สุริยา  แป้นเกิด บรรณาธิการ   ปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร โรงพิมพ์    สำนักพิมพ์ต้นทาง   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดe-6-6-40_1-รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(ฉบับที่ 1-3)

e-6-6-40_1-รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(ฉบับที่ 1-3) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดe-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1540 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists