สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

tja_logo.jpg
AddThis Social Bookmark Button

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ จัดเก็บเอกสารหนังสือ ข่าวส่งเข้าประกวด หนังสือประจำปี วารสารวิชาชีพ และวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลระบบหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Q (ตามรายละเอียดด้านล้างนี้) พร้อมกับเลขแถว เลขชั้น และเลขลำดับหนังสือ ตัวอย่างเช่น A-1-1-2 หมายถึง หนังสือหมวด A อยู่แถวที่ 1 ชั้นที่ 1 เล่มที่ 2 เป็นต้น

วิธีการสืบค้นเอกสาร สามารถค้นหาหนังสือได้จากเว็บไซด์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (www.tja.or.th)  ในช่อง ค้นหา อยู่ทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์ คำค้นสามารถใช้ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปล สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ โดยเขียนที่ช่องค้นหา (เขียนชื่อเต็มหรือ คำบางส่วนก็ได้) หรือหากท่านต้องการค้นผ่านหมวดหมู่หนังสือก็สามารถ นำเมาท์ไปคลิกดูตามหมวดตัวอักษร A-Q ได้

การขอใช้บริการ เนื่องจากเป็นห้องสมุดเฉพาะจึงต้องโทรประสานงานเข้ามาก่อน โทร. 02-668-9422  และเพื่อความสะดวกสืบค้นเอกสารผ่านหน้าเว็บจดรหัสหนังสือ จะสะดวกยิ่งขึ้น

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-12-4-11_2_Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก

j-12-4-11_2 _Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก ผู้เขียน   ฮิลลารี  คลินตัน บรรณาธิการที่ปรึกษา   สุทธิชัย หยุ่น ผู้แปล   บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, สิทธิพงศ์  อุรุวาทิน พิมพ์ค...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯl-14-3-44_สอนเด็กให้เป็นคนดี

l-14-3-44 _สอนเด็กให้เป็นคนดี ผู้เขียน ศ.นพ. วิจารย์  พานิช บรรณาธิการ  รัตนา  กิติกร พิมพ์โดย  มูลนิธิสยามกัมมาจล ปีพิมพ์  ตุลาคม 2557 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯl-14-4-15_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles

l-14-4-15 _วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ และศูนย์อาเซียนศึกษา ปีพิมพ์ ธันวาคม 2557 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

h-10-5-8 _โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผูัแต่ง  กุนดา  ดิกซิต บรรณาธิการ บุญรัตน์   อภิชาติไตรสรณ์ โรงพิมพ์ ไอพีเอส เอเชีย-แปซิฟิก เซ็นเตอร์ ฟาวน์เดชั่นอิงท์ ปีพิมพ์ สิงหาคม 2557 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2558

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1924 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists