Home ห้องสมุดสมาคม

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

tja_logo.jpg
AddThis Social Bookmark Button

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ จัดเก็บเอกสารหนังสือ ข่าวส่งเข้าประกวด หนังสือประจำปี วารสารวิชาชีพ และวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลระบบหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Q (ตามรายละเอียดด้านล้างนี้) พร้อมกับเลขแถว เลขชั้น และเลขลำดับหนังสือ ตัวอย่างเช่น A-1-1-2 หมายถึง หนังสือหมวด A อยู่แถวที่ 1 ชั้นที่ 1 เล่มที่ 2 เป็นต้น

วิธีการสืบค้นเอกสาร สามารถค้นหาหนังสือได้จากเว็บไซด์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (www.tja.or.th)  ในช่อง ค้นหา อยู่ทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์ คำค้นสามารถใช้ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปล สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ โดยเขียนที่ช่องค้นหา (เขียนชื่อเต็มหรือ คำบางส่วนก็ได้) หรือหากท่านต้องการค้นผ่านหมวดหมู่หนังสือก็สามารถ นำเมาท์ไปคลิกดูตามหมวดตัวอักษร A-Q ได้

การขอใช้บริการ เนื่องจากเป็นห้องสมุดเฉพาะจึงต้องโทรประสานงานเข้ามาก่อน โทร. 02-668-9422  และเพื่อความสะดวกสืบค้นเอกสารผ่านหน้าเว็บจดรหัสหนังสือ จะสะดวกยิ่งขึ้น

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯi-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ

i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1668 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists