สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา a-1-2

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

1. A-1-2-26-30_Burma : Voices of Women in the Struggle
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-26-30 ชื่อเรื่อง_Burma : Voices of Women in the Struggle ผู้แต่ง  The Thanaka team เจ้าของ ALTSEAN Burma ปีพิมพ์ คศ. 1999    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
2. A-1-2-24,25_The Center for Journalism in extreme situations in Russia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-24,25 ชื่อเรื่อง  _The Center for Journalism in extreme situations in Russia ผู้แต่ง  John Donne, English Poet XVII Century    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
3. A-1-2-23_Media Vidence and Terrorism
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-23 ชื่อเรื่อง_Media Vidence and Terrorism เจ้าของ Unesco ปีพิมพ์  คศ. 2003    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
4. A-1-2-22_Niger : A Freedom full of traps : Mauritania
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัีส  A-1-2-22 ชื่อเรื่อง _Niger : A Freedom full of traps : Mauritania ผู้แต่ง  Seizures, Bans and Threats เจ้าของ  The Media Foundation for west Africa  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
5. A-1-2-21_Attacks on the Press in 2003: A Worldwide Survey
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-21 ชื่อเรื่อง_Attacks on the Press in 2003: A Worldwide Survey เจ้าของ  Committee to Protect Journailists / Fed Koppel ปีพิมพ์ คศ. 2003    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
6. A-1-2-20_Public service Broadcasting : A best Practics source book
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส   A-1-2-20 ชื่อเรื่อง_Public service Broadcasting : A best Practics source book เจ้าของ Unesco ปีพิมพ์ คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
7. A-1-2-19_The Korea Press 2005
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-19 ชื่อเรื่อง _The Korea Press 2005 เจ้าของ  Korea Press Foundation ปีพิมพ์ คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
8. A-1-2-18_Impact indicators: Making a difference
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-18 ชื่อเรื่อง _Impact indicators: Making a difference ผู้แต่ง  Chisnau Maldova เจ้าของ  Independent Journalism Center ปีพิมพ์  15-17- May 2003  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
9. A-1-2-17_God and Men : Freedom and Faith in Southeast Asia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-17 ชื่อเรื่อง _God and Men : Freedom and Faith in Southeast Asia เจ้าของ Seapa fellowship 2006 ปีพิมพ์  2006    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
10. A-1-2-16_Working Condition of Journalists in Rural Arcas of Pakistan
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-16 ชื่อเรื่อง _Working Condition of Journalists in Rural Arcas of Pakistan ผู้แต่ง  Owais Aslam Ali เจ้าของ Pakistan Press Foundation      ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
11. A-1-2-15_Peaceful Co-Existence To wards Federal Union of Burma
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-15 ชื่อเรื่อง  _Peaceful Co-Existence To wards Federal Union of Burma ผู้แต่ง  Lian H. Sakhong เจ้าของ  UNLD Press ปีพิมพ์ คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
12. A-1-2-14_Assistance to Mdia in Tension Aseas and Violent Conflict
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-14 ชื่อเรื่อง_Assistance to Mdia in Tension Aseas and Violent Conflict เจ้าของ Unesco and Sida ปีพิมพ์ คศ. 2004    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
13. A-1-2-13_The Net for Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-13 ชื่อเรื่อง  _The Net for Journalists ผู้แต่ง  Martin Hucker เจ้าของ  the Thomson Foundation ปีพิมพ์  คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
14. A-1-2-12_Censorship : self Singapore's shame
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-12 ชื่อเรื่อง _Censorship : self Singapore's shame ผู้แต่ง  James Gomez เจ้าของ think Centre ปีพิมพ์  คศ. 2000    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
15. A-1-2-11_Nepali Press During state of Emergency
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-11 ชื่อเรื่อง_Nepali Press During state of Emergency เจ้าของ  Federation of Nepalese Journalists (FNJ) ปีพิมพ์  April, 2003    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
16. A-1-2-10_Australian Press Council : Annual report No.27
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-10 ชื่อเรื่อง _Australian Press Council : Annual report No.27 เจ้าของ Australian Press Council ปีพิมพ์  30 June 2003    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
17. A-1-2-9_Report Card : Burma's Regime on the Edge
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-9 ชื่อเรื่อง _Report Card : Burma's Regime on the Edge เจ้าของ  Alternative asean network on Burma ปีพิมพ์ July 1998  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
18. A-1-2-8_Press Power and Politics Indonesia 2000
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-8 ชื่อเรื่อง_Press Power and Politics Indonesia 2000 เจ้าของ A Freedom Forum Report on the Indonesian media ปีพิมพ์ คศ. 2000    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
19. A-1-2-7_The Asean Media Directory
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-7 ชื่อเรื่อง_The Asean Media Directory ผู้แต่ง Abby tan and Thomas Bernd Stehing เจ้าของ The Konrad Adenauer ปีพิมพ์ คศ. 1998    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
20. A-1-2-6_Practical Guide for Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-6 ชื่อเรื่อง _Practical Guide for Journalists ผู้แต่ง  Repoter without Bordor เจ้าของ Unesco ปีิพิมพ์ คศ. 2002  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
21. A-1-2-5.1-5.4_Peace of Writting : Piecing Worlds together
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-5.1-5.4 ชื่อเรื่อง _Peace of Writting : Piecing Worlds together ผู้แต่ง  Student Essays on thai Muslim and Social Harmony โดย Ministry of Foreign Affairs of Thailand    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
22. A-1-2-4.1-4.3_Journalism Asia : Pluralism in the newsroom
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-4.1-4.3 ชื่อเรื่อง_Journalism Asia : Pluralism in the newsroom เจ้าของ Center for media freedom and responsibility ปีพิมพ์  คศ. 2005  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
23. A-1-2-3.1-3.9_INDONESIA freedom of expression and the 1997 elections
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-3.1-3.9 ชื่อเรื่อง _INDONESIA freedom of expression and the 1997 elections เจ้าของ Asian forum for human rights and development-FORUM ASIA ปีิพิมพ์  คศ. 1997    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
24. A-1-2-2.1-2.7_Watching the Watching media self-regulation in Southeast Asia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-2.1-2.7 ชื่อเรื่อง _Watching the Watching media self-regulation in Southeast Asia เจ้าของ Southeast Asian Press Alliance ปีพิมพ์  คศ. 2006    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
25. A-1-2-1.1-1.11_Media Reform going
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-2-1.1-1.11 ชื่อเรื่อง _Media Reform going เจ้าของ Thai Broadcast Journalists Association ปีพิมพ์  คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
a-1-1 / a-1-2 / a-1-3 / a-1-4 / a-1-5 / a-1-6 / a-2-6  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2638 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists