สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา a-1-3

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. A-1-3-48_Thailand's Defining Moment's and the Future
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-48 ชื่อเรื่อง   Thailand's Defining Moment's and the Future เจ้าของ    NATION GROUP สำนักพิมพ์  nation Multimedia Group Plc  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
2. A-1-3-27_Freedom of Expression and the media in THAILAND
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-27 ชื่อเรื่อง _Freedom of Expression and the media in THAILAND เจ้าของ   BASELINE STUDIES ปีที่พิมพ์   December 2005    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
3. A-1-3-26_Journalism in the information Age : Report of the general secretary
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส        A-1-3-26 ชื่อเรื่อง Journalism in the information Age : Report of the general secretary เจ้าของ IFJ : international Federation of Journalists ปีที่พิมพ์ Seoul ,June 121-15th 2001  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
4. A-1-3-47_Promoting Democracy Creating Peace Shaping Globalisation
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-47 ชื่อเรื่อง   Promoting Democracy Creating Peace Shaping Globalisation เจ้าของ   Friedrich Ebert Stiftung ปีที่พิมพ์   คศ. 2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
5. A-1-3-25_Journalism in the information Age : SAFETY FUND REPORT XXIV Congress
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-25 ชื่อเรื่อง Journalism in the information Age : SAFETY FUND REPORT XXIV Congress เจ้าของ IFJ : international Federation of Journalists วันเดือนปี Seoul ,June 121-15th 2001  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
6. A-1-3-43_FIRST ASEAN PHOTO FESTIVAL IN VIET NAM 1997
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-43 ชื่อเรื่อง   FIRST ASEAN PHOTO FESTIVAL IN VIETNAM 1997 สำนักพิมพ์ Asean  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
7. A-1-3-24_Journalism in the information Age : Constitution and Working Rules,XXIV
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-24 ชื่อเรื่อง Journalism in the information Age : Constitution and Working Rules,XXIV เจ้าของ IFJ : international Federation of Journalists ปีที่พิมพ์ Seoul ,June 121-15th 2001    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
8. A-1-3-34_MEDIA IN BLOOM
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3- 34-42 ชื่อเรื่อง   MEDIA IN BLOOM เจ้าของ   Journalism Asia ปีที่พิมพ์   คศ. 2001    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
9. A-1-3-33_FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA:philippines
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-33 ชื่อเรื่อง   FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA : Philippines เจ้าของ   Baseline studies ปีที่พิมพ์   คศ. 2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
10. A-1-3-32_FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA IN MALAYSIA
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-32 ชื่อเรื่อง   FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA IN MALAYSIA เจ้าของ   Baseline stdies ปีที่พิมพ์  คศ. 2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
11. A-1-3-23_Journalism in the information Age : motions to Congress XXIV congress
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส      A-1-3-23 ชื่อเรื่อง  Journalism in the information Age : motions to Congress XXIV congress เจ้าของ  IFJ : international Federation of Journalists วันเดือนปี   Seoul ,June 121-15th 2001  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
12. A-1-3-31_FREEDOM of EXPRESSION and the MEDIA:indonesia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-31 ชื่อเรื่อง  FREEDOM of EXPRESSION and the MEDIA : Indonesia เจ้าของ  Baseline studies ปีที่พิมพ์  คศ. 2005    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
13. A-1-3-20_Journalism on the move /Building solidarity to meet Global chailenges
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-3-20 ชื่อเรื่อง_Journalism on the move /Building solidarity to meet Global chailenges เจ้าของ IFJ : international Federation of Journalists ปีที่พิมพ์ คศ.2004  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
14. A-1-3-30_FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA IN TIMOR-LESTS
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-3-30 ชื่อเรื่อง_FREEDOM OF EXPRESSION AND THE MEDIA IN TIMOR-LESTS เจ้าของ baseline studies ปีที่พิมพ์ 2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
15. A-1-3-29_FREEDOM of EXPRESSION and the MEDIA:CAMBODIA
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-29 ชื่อเรื่อง   FREEDOM of EXPRESSION and the MEDIA:CAMBODIA เจ้าของ   Base line studies ปีที่พิมพ์  คศ. 2005    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
16. A-1-3-19_Confederation of asean journausts 9th General assembly
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-19 ชื่อเรื่อง   Confederation of asean journausts 9th General assembly เจ้าของ   CAJ ปีที่พิมพ์   คศ.1991  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
17. A-1-3-18_6 TAHUN AJI LAPORAN UNTUK PUBLIK
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส      A-1-3-18 ชื่อเรื่อง  6 TAHUN AJI LAPORAN UNTUK PUBLIK เจ้าของ  AJI Indonesia ปีที่พิมพ์   คศ.2000  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
18. A-1-3-17_Election Reporting a practical guide to media monitoring
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-17 ชื่อเรื่อง   Election Reporting a practical guide to media monitoring เจ้าของ   XIX/ International centre against censorship ปีที่พิมพ์   คศ. 1998    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
19. A-1-3-16_The philippine HIV/AIDS Research Agenda
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-16 ชื่อเรื่อง   The philippine HIV/AIDS Research Agenda เจ้าของ    National Economic and Deverlopment Authority /United Nations development Programme ปีที่พิมพ์   คศ. 2000  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
20. A-1-3-15_IPI World congress& 52 General Assembly
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-15 ชื่อเรื่อง   IPI World congress& 52 General Assembly เจ้าของ   SALZBURG ปีที่พิมพ์   คศ.2003  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
21. A-1-3-14_The state of the world's Children 2005 / childhood under threat
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-14 ชื่อเรื่อง   The state of the world's Children 2005 / childhood under threat เจ้าของ    UNICEF ปีที่พิมพ์    คศ. 2005    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
22. A-1-3-13_THE 2003 GLOBAL PRESS FREEDOM WORLD TOUR
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส      A-1-3-13 ชื่อเรื่อง  THE 2003 GLOBAL PRESS FREEDOM WORLD TOUR เจ้าของ   Reporters Without Borders ปีที่พิมพ์   คศ. 2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
23. A-1-3-12_MEDIA MATTER CITIZENS CARE
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-12 ชื่อเรื่อง   MEDIA MATTER CITIZENS CARE ผู้แต่ง      Ammu joseph ปีที่พิมพ์   คศ.2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
24. A-1-3-11_The 2004 global press freedom world tour 2004
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-11 ชื่อเรื่อง   The 2004 global press freedom world tour 2004 เจ้าของ   Reporters without Borders ปีที่พิมพ์   คศ.2005  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
25. A-1-3-10_Pratical Photojournalism a professional guide
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส        A-1-3-10 ชื่อเรื่อง    Pratical Photo-journalism a professional guide ผู้แต่ง      Martin keene ปีที่พิมพ์   คศ.1989    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
26. A-1-3-8_FREEDOM OF THE PRESS 2006:a global survey of media independence
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส      A-1-3-8 ชื่อเรื่อง  FREEDOM OF THE PRESS 2006:a global survey of media independence เจ้าของ  ROWMAN & LITTLEFIELD ปีที่พิมพ์  คศ.2006  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
27. A-1-3-7_CITIZENS' MEDIA DIALOGUE the book of the website:www.wiredet.com/cmd
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส     A-1-3-7 ชื่อเรื่อง   CITIZENS' MEDIA DIALOGUE the book of the website:www.wiredet.com/cmd ผู้แต่ง     JAVED JABBAR โรงพิมพ์     Royal Book Company ปีที่พิมพ์     คศ.2005    ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
28. A-1-3-6_SIGNALS a grammer and guide for writers
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส     A-1-3-6 เรื่อง     SIGNALS a grammer and guide for writers ผู้แต่ง    EVELYN FARBMAN ปีที่พิมพ์  คศ.1987  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
29. A-1-3-5_ATTACKS on the PRESS in 2007
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-5 ชื่อเรื่อง _ATTACKS on the PRESS in 2007 เจ้าของ   CHRISTIANE AMANPOUR ปีที่พิมพ์   คศ.2008  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
30. A-1-3-2_SAFE SEX AND THE MEDIA IN SOUTHEAST ASIA
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส       A-1-3-2 ชื่อเรื่อง _SAFE SEX AND THE MEDIA IN SOUTHEAST ASIA เจ้าของ   ROCKEFELLER FOUNDATION ปีพิมพ์     คศ.2004  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2634 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists