สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา a-1-4

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. a-1-4-68_As One individual collective power
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส a-1-4-68 ชื่อเรื่อง_As One individual collective power ผู้แต่ง  Mehrdad Baghai & James Quigley .. สำนักพิมพ์  Portfolio Penguin ปีพิมพ์  คศ. 2011  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2011
2. a-1-4-68_As One individual collective power
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส a-1-4-68 ชื่อเรื่อง_As One individual collective power ผู้แต่ง  Mehrdad Baghai & James Quigley .. สำนักพิมพ์  Portfolio Penguin ปีพิมพ์  คศ. 2011  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2011
3. A-1-4-67_Asian Media Barometer Thailand 2010: A locally based analysis of the media landscape in Asia
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส A-1-4-67 ชื่อเรื่อง_Asian Media Barometer Thailand 2010: A locally based analysis of the media landscape in Asia เจ้าของ Friedrich Ebert Stiftung ปีพิมพ์  คศ. 2010  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2011
4. A-1-4-67_Asian Media Barometer Thailand 2010: A locally based analysis of the media landscape in Asia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-4-67 ชื่อเรื่อง_Asian Media Barometer Thailand 2010: A locally based analysis of the media landscape in Asia เจ้าของ Friedrich Ebert Stiftung ปีพิมพ์  คศ. 2010  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2011
5. A-1-4-66_The Strategic Plan of the National Human Right Commission of thailand
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-66 _The Strategic Plan of the National Human Right Commission of thailand 2002-2007    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
6. A-1-4-65_Global Innovation to fight Dengue
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-65 _Global Innovation to fight Dengue The Second International Conference on Dengue 15-17 October 2008, Phuket Thailand    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
7. A-1-4-64_Journalism and Global Media
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-64 _Journalism and Global Media IFJ, Febuary 2000  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
8. A-1-4-63_Journalists killed in the Struggle for Press Freedom : Report 2000
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-63 _Journalists killed in the Struggle for Press Freedom : Report 2000 IFJ, 2000  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
9. A-1-4-62_Journalists and Media Staff killed in 2001
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-62 _Journalists and Media Staff killed in 2001 IFJ , 2001    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
10. A-1-4-61_Journalists and Media Staff killed in 2003
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-61 _Journalists and Media Staff killed in 2003 IFJ, 2003    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
11. A-1-4-60_Press Photo in Focus : Captures most Powerful Photos of the year
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-60 _Press Photo in Focus : Captures most Powerful Photos of the year tja and ovation Zen Event Gallery fl.8 , Central world June 18-july 6, 2008    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
12. A-1-4-59_Nam Theun2 : an Industrial Project and a Development project
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-59 _Nam Theun2 : an Industrial Project and a Development project Goverment of laos April 2008  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
13. A-1-4-58_Nam Theun2 Power Conpany Maps and Graphics
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-58 _Nam Theun2 Power Conpany Maps and Graphics December, 2003    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
14. A-1-4-57_Annual Prize Report for South Asian
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-57 _Annual Prize Report for South Asian : IFJ Journalism for Tolerance Prize IFJ and European Commission 2003    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
15. A-1-4-54-56_IFJ Asia-Pacific:Triennial Report 2001-2004
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-54-56 _IFJ Asia-Pacific:Triennial Report 2001-2004 2001-2004    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
16. A-1-4-53_Danger ! Journalist at Work
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-53 _Danger ! Journalist at Work International Federation of Journalists 2004    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
17. A-1-4-52_Justice Denied on the Road to Baghdad
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-52 _Justice Denied on the Road to Baghdad International Federation of Journalists October 2003  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
18. A-1-4-49-50_Attacks on Indonesian Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-49-50 _Attacks on Indonesian Journalists The Southeast Asian Press Alliance -Jakarta January -October 2000    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
19. A-1-4-51_Serangan Terhadap Wartawan
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-51 _Serangan Terhadap Wartawan The Southeast Asian Press Alliance-Jakarta Oktober 2000    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
20. A-1-4-46-48_Order Vs Boycott
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-46-48 _Order Vs Boycott Alert : The Southeast Asian Press Allience Jakarta Vol 2/No 3 April 2001  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
21. A-1-4-45_Press Terror
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-45 _Press Terror Alert : The Southeast Asian Press Alliance Jakarta Vol.1 /No.4 August -Sep., 2000    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
22. A-1-4-44_Risky Bussiness
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-44 _Risky Bussiness Alert : the Souhteast Press Alliance Jakarta Vol.2/No.7 August, 2001  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
23. A-1-4-43_Suffering to tell the truth : Inside Bangladesh's Culture of Violence
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-43 _Suffering to tell the truth : Inside Bangladesh's Culture of Violence Dangerous Assignments / CPJ Spring / Summer 2004  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
24. A-1-4-42_Free Press : Special ICT edition
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-42 _Free Press : Special ICT edition Media institute of Southern Africa December 2002  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
25. A-1-4-41_Free Expression
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
A-1-4-41 _Free Expression Center for Human Rights and Democratic Studies May 2001    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
26. A-1-4-40_IPI Global Journalist : the World Reacts to September 11
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-4-40 ชื่อเรื่อง _IPI Global Journalist : the World Reacts to September 11 ปีพิมพ์ Fourth Quarter 2001    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
27. A-1-4-39_The Line hardens tougher stance on civil rights threatens freedom of expression in Hongkong
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-4-39 ชื่อเรื่อง _The Line hardens tougher stance on civil rights threatens freedom of expression in Hongkong องค์กรจัดงาน Hong kong Journalists Association and Article 19 เดือนปี June 2002 ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
28. A-1-4-38_IPI World Congress and 50th General Assembly
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-4-38 ชื่อเรื่อง _IPI World Congress and 50th General Assembly เจ้าของ IPI Congress Report สถานที่ ปีจัดงาน New Delhi, 2001    ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
29. A-1-4-37_Seminar on Monitoring Ethics and Accuracy in Journalism 2001
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-4-37 ชื่อเรื่อง _Seminar on Monitoring Ethics and Accuracy in Journalism 2001 องค์กร  NSK Asian Program วันเดือนปี March 25-31 , 2001  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
30. A-1-4-36_Building Solidarity: the Challenge of Change Facing Iraqi Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-4-36 ชื่อเรื่อง _Building Solidarity: the Challenge of Change Facing Iraqi Journalists องค์กรจัดงาน IFJ , Federation of Arab Journalists วันเดือนปี Jan 19-25, 2004  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2435 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists