Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-1-2551-10_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท-ไทยรัฐ

B-4-1-2551-10_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท-ไทยรัฐ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-1-2551-10

ชื่อข่าว_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประจำปี พศ. 2551

 

 

ข่าว คลี่คดีสินบน.....กล่องขนมสองล้านบาท
ประเภท         ข่าวยอดเยี่ยม
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  

ความเป็นมาของข่าว

  สืบเนื่องจากคดีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร ภริยา ตกเป“นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าหับเผย ใกล้สนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการดำเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาของศาลได้มีการสืบพยานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล่องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  คู่ความต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ ฝ่ายหนึ่งเป็นอัยการของรัฐ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทนายความเอกชน  ทนายความจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวความ อาทิ ขอทราบบัญชีพยานฝ่ายโจทก์ว่ามีใครบ้าง อยู่ที่ไหนบ้าง ฝ่ายโจทก์ยื่นคำร้องมาอย่างไร ขอให้ศาลสั่งอะไร ร้องคัดค้านฝ่ายตนอย่างไร เพื่อให้ฝ่ายจำเลยไม่เสียเปรียบ

  เหตุการณ์สำคัญของคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 คณะทนายความมีนายพิชิฎ  ชื่นบาน  นายธนา  ตันศิริ และ น.ส.ศุภศรี  ศรีสวัสดิ์  ได้พาตัว พ.ต.ท.ทักษิณจำเลยมารายงานตัวต่อศาลแล้วพากันกลับไป  ต่อมาที่ศาลเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติ  เจ้าหน้าที่ได้ตามผู้บริหารศาลฎีกาวิ่งเข้าออกในอาคารศาล  แต่ละคนมีสีหน้าหวั่นวิตก  จากการตรวจสอบข่าวก็พบว่าคณะทนายความได้นำกล่องขนมสีน้ำตาลบรรจุธนบัตรจำนวนสองล้านบาทมามอบให้เจ้าหน้าที่ศาลผู้หนึ่ง  เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิเสธที่จะรับจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

  ปัญหาที่ติดตามมาจนเป็นประเด็นข่าวคือใครให้สินบน  จะดำเนินคดีแพ่ง(ละเมิดอำนาจศาล) คดีอาญาเรื่องให้สินบนอย่างไร  เจ้าหน้าที่จะถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม่ ที่สำคัญผลคดีจะกระทบต่อคดีหลักคือคดีที่ดินรัชดาภิเษกหรือไม่  และผู้บริหารศาลมีความคิดขัดแย้งเรื่องการคืนเงินสองล้านบาทไปโดยไม่ยึดเงินหรือไม 

วัตถุประสงค์ในการเสนอข่าว

  1.เพื่อเสนอข่าวกระบวนการพิจารณาในศาลฎีกา  ซึ่งปกติเป็นศาลสูงไม่มีการนั่งพิจารณา  แต่คดีนี้เป็นคดีลักษณะพิเศษมีการไต่สวน ทั้งคดีหลักและคดีละเมิดอำนาจศาล

  2.เพื่อเสนอข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนโดยศาลฎีกาเองเป็นครั้งแรก  เพราะศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุด  ปกติจะไม่มีการนั่งพิจารณา แต่คดีนี้กลับมีประเด็นเพิ่มเติมคือผู้พิพากษาระดับรองประธานศาลฎีกาต้องลงไปสืบสวนเอง 

  3.เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายทนายจำเลย

  4.เพื่อเสนอข่าวผลการดำเนินคดีสินบนและแนวโน้มที่น่าจะไปกระทบคดีหลัก

  5.เพื่อเสนอข่าวการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง 

สมมติฐานและประโยชน์ จาการเสนอข่าว
  1.การนำเสนอข่าวได้เห็นถึงการกระทำอุกอาจของทนายความที่มีชื่อเสียงที่กล้ากระทำผิดในศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุด  ทั้งที่เป“นคดีที่ทุกคนจับตามองจึงน่าเป็นข่าวที่แสดงให้เห็นผลลัพท์ของการกระทำที่จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ทำลายกระบวนการยุติธรรม สถาบันทนายความและกระทบต่อศาลสถิตย์ยุติธรรม

  2.การนำเสนอข่าวได้ทำให้ทราบขั้นตอนกระบวนการพิจารณาในศาลฎีกาในคดีหลักและคดีละเมิดอำนาจศาล

  3.ทำให้เห็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยศาลฎีกาเองเป็นครั้งแรก

  4.เสนอข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายทนายจำเลย

  5.เสนอข่าวทราบผลการดำเนินคดีสินบนและแนวโน้มกระทบต่อคดีหลัก

  6.ทำให้ทราบข่าวการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคดีอาญาและ พ.ร.บ.ทนายความ

 

ความยากของการนำเสนอขาว
  1.การเสนอข่าว  สื่อมีความเสี่ยงต่อการตกเป“นจำเลยฐานละเมิดอำนาจศาลเสียเอง

  ผู้สื่อข่าววิเคราะห์ว่าข่าวนี้เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลเป็นคดีใหญ่ที่สุด  การหาข่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากแหล่งข่าวอาจถูกผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็ง  ซึ่งบางครั้งอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้านำเสนอข่าวลงไปอาจผิดพลาดและอาจถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลได้

  2.การเสนอข่าวต้องระมัดระวังปกป”ดแหล่งข่าวมากที่สุด

 บทสรุปและผลกระทบของข่าว
 ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและใช้ความระมัดระวังต่อการละเมิดอำนาจศาลถึงที่สุด  ที่สำคัญได้ระลึกเสมอว่าจะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเป“นกลางโดยมีผลประโยชน์ของผู้อ่านประชาชนเป็นหลัก  ได้นำเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงไปตามกระแสกลุ่มคนในขณะนั้น  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เคยถูกมองว่าหาข่าวยากทำข่าวยาก  ได้ถูกนำเสนอในเชิงให้ความรู้ทุกขั้นตอนและต้องนับเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนน่าติดตามที่สุดในป• 2551

  นอกจากนั้นข่าวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมีเงื่อนแง่สลับซับซ้อนมากกว่าการเรียนรู้กฎหมายเพียงดูจากประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น  แต่ผู้สื่อข่าวต้องมีความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายศาลยุติธรรม  พ.ร.บ.อัยการและพ.ร.บ.ทนายความด้วย

  นสพ.ไทยรัฐ ได้ติดตามเสนอข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาสั่งจำคุกคนละ 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2419 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn