will the first daily use cialis work just like levitra online germany online candian pharmacy discount coupon for cialis order viagra online singapore onde comprar priligy em manaus does taking lasix help get thc out of your system faater
Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-1-2551-7_ตีแผ่โครงการฝายแม้ว 770 ล้านอ้างแนวพระราชดำริ สวาปามหัวคิว-มติชน

B-4-1-2551-7_ตีแผ่โครงการฝายแม้ว 770 ล้านอ้างแนวพระราชดำริ สวาปามหัวคิว-มติชน

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-1-2551-7

ชื่อข่าว_ตีแผ่โครงการฝายแม้ว 770 ล้านอ้างแนวพระราชดำริ สวาปามหัวคิว

เจ้าของ-มติชน

ประจำปี พศ. 2551

ตีแผ่โครงการฝายแม้ว770ล้าน

อ้างแนวพระราชดำริ-สวาปามหัวคิว

กองบรรณาธิการนสพ.มติชน

            นักการเมืองผู้มีอำนาจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้อาศัยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐปรับแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณปี 2551 และเร่งรัดการใช้จ่าย มาเป็นข้ออ้างจัดทำโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ชื่อ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติโลกร้อน” ด้วยการสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน หรือ “ฝายแม้ว” และเพาะชำหญ้าแฝก

          “มติชน”ได้กลิ่นความไม่ชอบมาพากลในโครงการดังกล่าวตั้งแต่นักการเมืองใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงใต้อาณัติเข้ามาเป็นใหญ่ในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากนั้นตัดงบฯของสำนักต่างๆภายในกรม รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท มารองรับโครงการสร้างฝายแม้ว จากนั้นเร่งรัดกำหนดพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ในป่าอนุรักษ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น  160,000 ลูก กำหนดราคากลางไว้ที่ลูกละ 5,000 บาท  แยกเป็นค่าจ้างแรงงาน 3,500 บาท ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,500 บาท

         ในต้นเดือนมิถุนายน 2551 ข้าราชการระดับสูงในกรมอุทยานแห่งชาติออกมาเปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ว่า มีผู้แอบอ้างนักการเมืองเรียกค่าหัวคิวจากโครงการ 30% จากราคาต่อลูก จากนั้นนำไปแบ่งกัน โดยนักการเมืองได้  20%  ข้าราชการได้ 10%  เจ้าหน้าที่คนไหนไม่ทำตามจะโดนโยกย้าย

           เมื่อได้เบาะแสเบื้องต้น “มติชน”เริ่มติดตามตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ควบคู่ไปกับการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ถึงความจำเป็นในการก่อสร้าง และความคุ้มค่าในโครงการ สรุปเป็นข้อน่าสังเกตดังนี้

           ประการแรก หนังสือคำสั่งของกรมอุทยานฯที่ส่งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13-16 ในภาคเหนือให้ก่อสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ เฉลี่ยฝายละ 5,000 บาท แบ่งเป็นค่าแรง 70% (3,500 บาท) และค่าวัสดุ 30% (1,500 บาท) กำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมจำนวนฝายที่ต้องสร้างนั้น พบว่า ราคาเฉลี่ยต่อลูกน่าจะสูงเกินความเป็นจริงอย่างมาก

          ประการที่สอง เป้าหมายโครงการไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการ เมื่อศึกษาฝายแม้วตามแนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนำมาเทียบกับโครงการฝายแม้วของ ทส. พบว่าค่อนข้างสวนทางกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ทส.เลือกพื้นที่สร้างในป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งที่ในป่าลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ ประการต่อมา ทส.ใช้วิธีกำหนดจุดสร้างตามปริมาณที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เช่น บางอุทยานถูกกำหนดให้สร้างฝายเฉลี่ย 2,000 แห่ง ซึ่งถือว่ามีความถี่มากเกินไป

           ประการที่สาม จากการส่งทีมผู้สื่อข่าวลงสุ่มตรวจสอบการก่อสร้างฝายแม้วจำนวนมากใน จ.เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก พบข้อมูลที่ชัดเจนสอดคล้องกันคือราคาฝายเฉลี่ยแต่ละลูกไม่น่าจะถึง 5,000 บาท ชาวบ้านต่างยืนยันว่าได้รับค่าจ้างไม่ถึง 1,500 บาทต่อลูก ส่วนใหญ่ได้รับตกประมาณ 300-500 บาทต่อลูกเท่านั้น  ไม่มีใครได้รับเอกสารรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ขอให้ชาวบ้านเซ็นต์รายชื่อเปล่าในสำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ

           เมื่อเรานำเสนอข่าว รายงาน และบทความอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ไม่นานนักสื่อโทรทัศน์ได้นำมาขยายผลจนเป็นข่าวคึกโครมในสังคม ทำเอาพรรคการเมืองฝ่ายค้าน คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร องค์กรตรวจสอบ ต่างอยู่เฉยไม่ได้ เริ่มจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.แพร่ พบข้อมูลหลักฐานคล้ายคลึงกัน เบื้องต้นสรุปว่ามีมูลส่อทุจริตแน่นอน  

             ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนมากลงไปตรวจสอบในหลายพื้นที่ จนได้ข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นพบประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลคล้ายคลึงกัน 6 ประเด็น ดังนี้ 1.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน แต่ราคากลับแตกต่างกัน 2. ชาวบ้านได้ค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดมาก หนำซ้ำค่าจ้างยังมีหลายอัตรา ทั้งที่เป็นงานลักษณะเดียวกัน 3.ไม่มีการมอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ 4.สภาพฝายใหม่เหมือนเพิ่งสร้าง บางฝายมูลค่าการก่อสร้างเพียงแค่ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น 5.บางจุดสร้างในพื้นที่ที่ไม่สมควรสร้าง 6.มีการใช้ใบแทนใบเสร็จจำนวนมาก

             อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆของอุทยานฯพยายามชี้แจงว่า ราคาก่อสร้างต้องเฉลี่ยกับฝายในป่าลึกซึ่งมีราคาสูงกว่า 5,000 บาท ทำให้ สตง.ต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในเชิงลึกกว่าเดิมว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่ ฝายในป่าลึกมีจำนวนเท่าไหร่ ตามชายป่ามีจำนวนเท่าไหร่ แต่ละลูกใช้เงินเท่าไหร่ และมีการเบิกจ่ายจริงหรือไม่

          ข่าว “ตีแผ่โครงการฝายแม้ว 770 ล้าน อิงโครงการหลวง-สวาปามหัวคิว” ไม่เพียงชี้ช่องให้องค์กรตรวจสอบเข้ามาสอบสวนเท่านั้น แต่การตีแผ่ความอื้อฉาวของโครงการอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้พรรคการเมือง เจ้าของโครงการฝายแม้ว ไม่กล้าส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ทส.ต่ออีกสมัยเพื่อเก็บกวาดขยะไว้ใต้พรม  เนื่องจากกลัวองค์กรตรวจสอบจะสาวถึงตัวเอง ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคนใหม่ก็โดนกดดันให้เร่งสะสางความไม่ชอบมาพากลของโครงการ เพื่อลากตัวนักการเมืองและข้าราชการประจำที่ร่วมหากินกับการแอบอ้างแนวพระราชดำริ มาลงโทษให้เข็ดหลาบ

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2004 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists