lowest price for brand cialis what happenif you push iv lasix too fast order viagra online by talking to online doctor potassium chloride instead of salt with lasix cialis super active generico tadalafil 20mg lasix folling pneumonia
Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-1-2551-6_เจาะตลาด อ.ต.ก. ปลดแอกสัญญาทาสหยุดปัญหาค่าแผงลอยโหด-มติชน

B-4-1-2551-6_เจาะตลาด อ.ต.ก. ปลดแอกสัญญาทาสหยุดปัญหาค่าแผงลอยโหด-มติชน

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-1-2551-6

ชื่อข่าว_เจาะตลาด อ.ต.ก. ปลดแอกสัญญาทาสหยุดปัญหาค่าแผงลอยโหด

เจ้าของ-มติชน

ประจำปี พศ. 2551

เจาะตลาด อ.ต.ก.
ปลดแอกสัญญาทาส
หยุดปัญหาค่าแผงลอยโหด
กองบรรณาธิการนสพ.มติชน

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีภารกิจสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าคุณภาพดีให้กับประชาชน และเปิดให้บริการมาเป็นเวลานานหลายสิบปี

ทั้งนี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาขายในตลาดแห่งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. พ่อค้าแม่ค้าทั่วไป 2. กลุ่มตัวแทนสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ โดยอัตราค่าเช่าแพงลอยของตลาดแห่งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกมาก
วิถีชีวิตของคนในตลาดอ.ต.ก.ดำเนินไปตามปกติเรื่อยมา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. กับพ่อค้าแม่ค้า ที่ดูเหมือนจะมีมิตรไมตรีจิตที่ดีให้กันตลอดมา เพราะหัวใจคนอ.ต.ก.ทุกคนคิดเสมอว่า ตลาดแห่งนี้ คือ บ้านของตนเอง

จนกระทั่งในช่วงกลางปี 2548 หลังจากผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ มีแนวคิดที่จะทำการปรับปรุงตลาดแห่งนี้ใหม่ ให้เป็นตลาดชั้นนำของเมืองไทย ที่นำมาซึ่งการจัดระเบียบภายในตลาดแห่งนี้ทั้งหมด รวมถึงการปรับราคาค่าเช่าแผงลอยของกลุ่มพ่อค้าใหม่ด้วย 

ใครจะรู้บ้างว่า แนวคิดที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นความปัญหาความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในตลาดอ.ต.ก.จนเกือบถึงขั้นตลาดแตกเลยก็ว่าได้

ในช่วงปลายปี 2548 ในยุคที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอทวงคืนที่ดินบริเวณตลาด อ.ต.ก. ไปจัดทำโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับรฟท. ทำให้ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และ อ.ต.ก.จำเป็นต้องปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.ใหม่ รวมถึงค่าเช่าแผงลอย เพื่อนำไปยื่นเป็นข้อเสนอต่อรองให้กับ รฟท.
อย่างไรก็ตาม ราคาค่าเช่าแผงลอยที่มีการปรับขึ้นใหม่ พบว่า มีอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมเกือบ 100% และที่สำคัญภายใต้สัญญาใหม่จะมีการเรียกเก็บค่าทำเลการค้า ที่สูงเกือบแสนบาท!!

ผลจากการดำเนินการดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากในตลาด อ.ต.ก.
เพราะมองว่าราคาที่ปรับขึ้นใหม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกินไป และมีการรวมกลุ่มกันนับร้อยคน
เพื่อต่อต้านแนวคิดดังกล่าว โดยไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่

“มติชน”ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้ ถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เข้าไปทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่ามีการตั้งราคาค่าเช่าแผงลอยที่สูงจริง และได้นำเสนอข้อมูลนี้ต่อสาธารณชนเป็นระยะๆ แต่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ และอ.ต.ก. ยังยืนยันความคิดเดิม โดยอ้างว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ   

ในช่วงปี 2551 หลังจากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ในฐานะลูกค้าประจำตลาด อ.ต.ก. ได้ระบุว่า ภารกิจแรกที่จะทำหลังเข้ารับตำแหน่งนายกฯ คือ การแก้ไขปัญหาราคาค่าเช่า
แผงลอยของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้

  “มติชน” ได้เข้าไปเกาะติดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และพบข้อเท็จจริงว่า รูปแบบการกำหนดอัตราค่าเช่าแผงลอยของ อ.ต.ก. มีความโหดมากกว่า ข้อกำหนดเดิมที่เคยตรวจพบ เพราะนอกจากการปรับราคาค่าเช่าแผงต่อวัน ที่ถูกปรับขึ้นถึง 100% และค่าทำเลการค้าที่แพงมากแล้ว ในขั้นตอนการต่อสัญญายังต้องมีการเสียค่าทำธรรมเนียมการทำสัญญาแรกเข้าเพิ่มเติมด้วย และอัตราก็ค่อนข้างสูงมาก
นอกเหนือจากปัญหาเรื่องอัตราค่าเช่าแล้ว “มติชน” ยังได้รับการเปิดเผยจากพ่อค้าแม่ค้า ถึงการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบีบให้พ่อค้าแม่ค้า ออกไปขายของในตลาดอื่น หรือยอมจำนน ต่อสัญญาใหม่ และได้นำข้อมูลมานำเสนอเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในขั้นตอนการทำงานของ “มติชน” ยังสามารถขยายผลไปยังปัญหาเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในตลาด อ.ต.ก. ไม่ว่าจะเป็นการเช่าช่วงแผงลอยของกลุ่มผู้มีอิทธิพล และปัญหาการทุจริตประมูลงานก่อสร้างปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.
ทั้งนี้ ผลจากการที่ “มติชน” ได้เกาะติดปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาด อ.ต.ก.อย่างต่อเนื่อง ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังนี้  1. ผู้บริหาร อ.ต.ก. ยินยอมที่จะปรับอัตราค่าเช่าใหม่ และยกเลิกการเรียกเก็บค่าทำเล และค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 2.สตง.อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกการประมูลงานปรับปรุงตลาด อ.ต.ก. ตามข้อมูลที่ “มติชน”ตรวจพบ และ 3. ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรฯ และ อ.ต.ก. ได้ปรับปรุงการบริหารงานตลาดใหม่ รวมถึงการสอบสวนการเช่าช่วงแผงลอย ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล และ 4. พ่อค้าแม่ค้า และเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ยุติปัญหาข้อพิพากที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยหันหน้ามาให้ความร่วมมือในการพัฒนาตลาด อ.ต.ก.ร่วมกัน

       

 

 

 

 

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2349 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists