Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-3-2553-7_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข -ไทยรัฐ

B-4-3-2553-7_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข -ไทยรัฐ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-3-2553-7

ชื่อเรื่อง_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ปีพิมพ์  พศ. 2553

 

 

ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดของผู้คนในสังคมที่ยังรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้าน

กองบรรณาธิการนสพ.ไทยรัฐตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสารว่าจะต้องมีข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขมานำ เสนอบ้าง

จึงเป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายในการทำข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข นั่นคือการนำเสนอเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต่อเนื่อง

เริ่มโดยการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็น ส.ค.ส.ปีใหม่2553 ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ประทับบนพระเก้าอี้หวายมีคุณทองแดง และคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ ใน ส.ค.ส.มีข้อความ สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ  พร้อมกันนั้นในฉบับเดียวกันมีการเสนอข่าวพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย พรในหลวง มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ พระราชทาน ส.ค.ส. 53

ข่าวที่คณะบุคคลจากทุกสาขาอาชีพหลั่งไหลไปร่วมลงนามถวายพระพร  ณ  โรงพยาบาลศิริราช นั้น นสพ.ไทยรัฐได้นำเสนอเป็นประจำทุกวันติดต่อกันตลอดปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 289 ข่าว เว้นแต่ วันที่มีประกาศงดการเข้าลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชในบางช่วง

นอกจากนั้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระอาการประชวรซึ่งฟื้นฟูดีขึ้นเป็นลำดับดังแถลงการณ์สำนักพระราชวังที่ออกมาเป็นระยะ และพระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเล่าถึงพระอาการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นสพ.ไทยรัฐก็นำเสนอให้ผู้อ่านรับทราบด้วยความปลาบปลื้มยินดีหาที่เปรียบไม่ได้ เช่น ข่าว ทรงแข็งแรงดีแล้ว ฝึกเดิน - ฝึกยืน ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 24 มกราคม 2553

เมื่อถึงโอกาสพิเศษที่เสด็จพระราชดำเนินลงมาประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ  นสพ.ไทยรัฐ  ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเสนอเป็นข่าวใหญ่เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมรับรู้และมีความสุขในการติดตามข่าวทั้งหมด เช่น ทรงมีพระราชดำรัสขอให้รักษาความซื่อสัตย์สุจริต ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 27 เมษายน 2553

พสกนิกรปลื้ม เรียงรายรับเสด็จพิธีฉัตรมงคล ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

พสกนิกรสุดปลื้ม ในหลวงถวายสักการะ ร. 5 ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2553

ในหลวงห่วงน้ำท่วมเมืองอุบล ให้หามาตรการรับมือ ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2553

ทรงช่วยอีก 10 ล้าน หาดใหญ่ท่วมวิกฤติแล้ว ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

ทรงลอยพระประทีป ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 22พฤศจิกายน 2553

ปีติ ทรงเปิดคลองลัดโพธิ์ อลังการยิ่ใหญ่ ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ขอทรงพระเจริญ คำถวายพระพรจากหัวใจคนไทย ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2553

เทียนชัยส่องทั่วหล้า ถวายราชสดุดี ทรงเตือนสติ ความหลงลืมตัวทำชาติเสื่อมสลาย ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2553

 

กองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ มีความเชื่อมั่นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิดใจของ ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงดังนั้นข่าวทุกประการที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นข่าวที่ทำให้คนไทยมี ความสุข อย่างแท้จริง

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 512 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn