C-4-4-16 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารอบชิงรางวัล

AddThis Social Bookmark Button

C-4-4-16 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารอบชิงรางวัล

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

2548

https://drive.google.com/open?id=1JNJr0fNCMRnldZRQHJlfndJTQeabAN8f