D-5-3-36 โครงการอบรมผู้สื่อข่าว การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ

AddThis Social Bookmark Button

D-5-3-36 โครงการอบรมผู้สื่อข่าว การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

https://drive.google.com/open?id=1w3xvxGHE_PrNkUGv9JG29rc195zXHIm_