Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 E-7-3-67-70_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 6 กองบรรณาธิการเว็บ 1637
102 E-7-3-72-77_สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กองบรรณาธิการเว็บ 1735
103 E-7-3-59-60_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง กองบรรณาธิการเว็บ 1991
104 E-7-3-58_หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 3512
105 E-7-3-57_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1844
106 E-7-3-52-56_สิทธิที่จะรู้ใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ได้อย่างไร "สุมาลี" ขอดูผลการสอบของลูกจากสาธิตฯเกษตรฯ กองบรรณาธิการเว็บ 1632
107 E-7-3-51_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กองบรรณาธิการเว็บ 1900
108 E-7-3-47-50_พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พศ. 2543 กองบรรณาธิการเว็บ 1560
109 E-7-3-45-46_ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐสภา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอกและโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กองบรรณาธิการเว็บ 1777
110 E-7-3-43-44_ข้อเสนอจากการศึกษาตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศๆไทยในโครงการก่อสร้างทางด่วน สายบางนา-บางพลี-บางปะกง กองบรรณาธิการเว็บ 1524
111 E-7-3-42_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1662
112 E-7-3-40_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กองบรรณาธิการเว็บ 1642
113 E-7-3-34-39_พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2543 กองบรรณาธิการเว็บ 1976
114 E-7-3-32-33_คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กองบรรณาธิการเว็บ 2106
115 E-7-3-31,41_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2056
116 E-7-3-29_พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พศ. 2525 กองบรรณาธิการเว็บ 1802
117 E-7-3-28_พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ. 2535 กองบรรณาธิการเว็บ 1801
118 E-7-3-27_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1642
119 E-7-3-26,30_พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ. 2544 กองบรรณาธิการเว็บ 1507
120 E-7-3-24-25_บทบาทผู้ตรวจแผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี กองบรรณาธิการเว็บ 1716
 
หน้า 6 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1641 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists