Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 E-7-2-11_ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา กองบรรณาธิการเว็บ 1644
142 E-7-2-12_สิทธิ (ชีวิต)เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 กองบรรณาธิการเว็บ 1705
143 E-7-2-13_หยุด! คอมบิด ชัยชนะในการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร กองบรรณาธิการเว็บ 1543
144 E-7-2-14_คำอภิปรายนอกสภา เรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา กองบรรณาธิการเว็บ 1613
145 E-7-2-15_การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา กองบรรณาธิการเว็บ 1704
146 E-7-2-16_ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยาที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง กองบรรณาธิการเว็บ 1752
147 E-7-2-17-19_คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กองบรรณาธิการเว็บ 1841
148 E-7-2-20_คู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์-หนังสือพิมพ์ใหญ่แค่ไหนใครกำหนด? กองบรรณาธิการเว็บ 1687
149 E-7-2-21-25_การมีส่วนร่วมของประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1594
150 E-7-2-28_เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กองบรรณาธิการเว็บ 1432
151 E-7-2-27_การควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามประกาศคณะปฎิวัติ กองบรรณาธิการเว็บ 1722
152 E-7-2-28_ความรับผิดทางกฎหมายและการระงับคดีของผู้นำเข้า -ส่งออก พิมพ์ครั้งที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 1598
153 E-7-2-29_รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ กองบรรณาธิการเว็บ 1632
154 E-7-2-30_กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กองบรรณาธิการเว็บ 1703
155 E-7-2-31_พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ. 2539 กองบรรณาธิการเว็บ 1895
156 E-7-2-32_พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พศ. 2539 กองบรรณาธิการเว็บ 1647
157 E-7-2-33_รายงานผลการพิจารณาสอบสวน : กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบรรณาธิการเว็บ 1736
158 E-7-2-34-36_อนาคตของสังคมประชาธิปไตย กองบรรณาธิการเว็บ 1623
159 E-7-2-40_พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2522 และระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย กองบรรณาธิการเว็บ 1604
160 E-7-2-37-39_พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2522 และระเบียบฯ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กองบรรณาธิการเว็บ 1464
 
หน้า 8 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1610 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists