Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 E-7-2-55_ประสบการณ์การเเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร กองบรรณาธิการเว็บ 2022
162 E-7-2-54_ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อนการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร 3 รายการในประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1450
163 E-7-2-53_คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 2519
164 E-7-2-51_คู่มือสำหรับสอบบรรจุครู-กฏหมายการปฏิบัติราชการ กรมสามัญศึกษา กองบรรณาธิการเว็บ 1644
165 E-7-2-50_ผลงานกระทรวงรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย กองบรรณาธิการเว็บ 1527
166 E-7-2-49_คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2483-2534 และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พศ. 2525-2535 เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร กองบรรณาธิการเว็บ 2360
167 E-7-2-41-42,52_พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2522 กองบรรณาธิการเว็บ 1534
168 E-7-2-43-48_การปฏิรูปการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? กองบรรณาธิการเว็บ 1463
169 E-7-1-54_เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กองบรรณาธิการเว็บ 1717
170 E-7-1-53_พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พศ. 2533 แก้ไขเิพิ่มเติมโดย พรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่2)พศ. 2537และ(ฉบับที่3)พศ. 2542พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาและกฏกระทรวง กองบรรณาธิการเว็บ 4689
171 E-7-1-49-52_ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1599
172 E-7-1-48_รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการเว็บ 2150
173 E-7-1-44-47_จับชีพจรการเครื่องไหวแรงงาน กองบรรณาธิการเว็บ 1725
174 E-7-1-34-43_กฎหมายแรงงาน 2: กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 1872
175 E-7-1-31-33_คู่มือส่งเสริมมาตราฐานแรงงานระหว่างประเทศ : เครื่องมือของคนงานหรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ? กองบรรณาธิการเว็บ 1566
176 E-7-1-30_สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร กองบรรณาธิการเว็บ 1554
177 E-7-1-27-29_แรงงาน (ชดย่อหลักกฏหมาย) กองบรรณาธิการเว็บ 1946
178 E-7-1-24-25_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว กองบรรณาธิการเว็บ 1692
179 E-7-1-26_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว กองบรรณาธิการเว็บ 2201
180 E-7-1-22-23_การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม กองบรรณาธิการเว็บ 1577
 
หน้า 9 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1633 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists