Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 e-6-6-30-31_คำวินิจฉัย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กองบรรณาธิการเว็บ 1942
42 e-6-6-29_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พศ. 2540-สรุปสาระสำุุคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี กองบรรณาธิการเว็บ 1870
43 e-6-6-26_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. .... กองบรรณาธิการเว็บ 1703
44 e-6-6-24_110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ฉบับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1726
45 e-6-6-23_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1803
46 e-6-6-44_สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กองบรรณาธิการเว็บ 1636
47 e-6-5-34_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (หน่วย 1-7) กองบรรณาธิการเว็บ 2086
48 e-6-5-32-33_คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1664
49 e-6-5-29-31_การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายมหาชนสำหรับนักข่าว กองบรรณาธิการเว็บ 1657
50 e-6-5-28_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 1748
51 e-6-5-25_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กองบรรณาธิการเว็บ 1452
52 e-6-5-24_ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุดกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พศ... กองบรรณาธิการเว็บ 1707
53 e-6-5-22_รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1422
54 e-6-5-13_พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 กองบรรณาธิการเว็บ 1767
55 e-6-5-11_กฎหมายสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 1818
56 e-6-5-10_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1597
57 e-6-5-9_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1778
58 e-6-5-8_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1446
59 e-6-5-7_หมิ่นประมาทและดูหมิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 1498
60 e-6-5-6_การต่อสู้เพื่อให้กฎหมายการพิมพ์เป็นประชาธิปไตย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1390
 
หน้า 3 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1690 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists