Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 e-6-5-5_กฏหมายสำหรับนักหนังสือพิมพ์ กองบรรณาธิการเว็บ 1720
62 e-6-5-4_ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กองบรรณาธิการเว็บ 1801
63 e-6-5-3_รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบทความเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 1974
64 e-6-5-2_คู่มือกฎหมายที่น่ารู้สำหรับนัำกข่าว : การายงานข่าวเชิงสืบสวน กองบรรณาธิการเว็บ 1724
65 e-6-4-46_รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา... ทัศนะจากเมืองไทย : US. Constitution... Thai Perspectives กองบรรณาธิการเว็บ 1652
66 e-6-4-45_ปฏิรูปตำรวจโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง : เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับโครงสร้างตำรวจ กองบรรณาธิการเว็บ 1569
67 e-6-4-44_พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พศ. 2543 กองบรรณาธิการเว็บ 1611
68 e-6-4-43_สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา : พิธีไหว้ครูกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย กองบรรณาธิการเว็บ 1904
69 e-6-4-42_คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พศ. 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 2004
70 e-6-4-29_โฆษณาสถานพยาบาลอย่างไร จึงจะไม่ผิดกติกาและมารยาท กองบรรณาธิการเว็บ 1762
71 e-6-4-28_กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 1773
72 e-6-4-25-26_กรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1824
73 e-6-4-24_ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1897
74 e-6-4-23_สรุปประเด็นการสัมมนาของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กองบรรณาธิการเว็บ 1821
75 e-6-4-22_แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก พศ. 2540-2544 กองบรรณาธิการเว็บ 1676
76 e-6-4-21_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พศ. 2528 กองบรรณาธิการเว็บ 1901
77 e-6-4-20_ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2521 กองบรรณาธิการเว็บ 1900
78 e-6-4-18-19_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 2535 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2535 กองบรรณาธิการเว็บ 1790
79 e-6-4-17_คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พศ. 2540) : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540(ฉบับปรับปรุง) กองบรรณาธิการเว็บ 1780
80 e-6-4-16_รัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1687
 
หน้า 4 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2378 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn