Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 e-6-4-11-15_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1465
82 e-6-4-10_พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พศ. 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 1564
83 e-6-4-9_ร่างกฎหมายเีกี่ยวกับเศรษฐกิจ กองบรรณาธิการเว็บ 1421
84 e-6-4-6-8_รัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา) กองบรรณาธิการเว็บ 1442
85 e-6-4-1-5_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 1419
86 E-7-3-90_นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรุปแบบที่เลวร้ายNational Policy and Plan to Eliminate : the Worst Forms of Child Labour [A.D. 2009-2014] กองบรรณาธิการเว็บ 1656
87 E-7-3-89_พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 กองบรรณาธิการเว็บ 1516
88 E-7-2-88_คำประกาศบาเกียว:Baguid Declaration กองบรรณาธิการเว็บ 1470
89 E-7-3-87_ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง:Beijing Declaration of Indigenous Women กองบรรณาธิการเว็บ 1522
90 E-6-5-1_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พศ. 2542 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการเว็บ 1603
91 E-7-3-86_ถังความคิด Think Tank รวมบทสัมภาษณ์นักคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ กองบรรณาธิการเว็บ 1725
92 E-7-3-85_สสท : TPBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1908
93 E-7-3-80-84_ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด พศ. 2552 กองบรรณาธิการเว็บ 3058
94 E-7-3-79_แผนพัฒนาการเมือง กองบรรณาธิการเว็บ 1802
95 E-7-1-55_โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2235
96 E-7-2-58-59_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ กองบรรณาธิการเว็บ 1664
97 E-7-2-56_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1 กองบรรณาธิการเว็บ 1848
98 E-7-2-57_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2 กองบรรณาธิการเว็บ 1873
99 E-7-3-61-66_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเป็นกฎหมาย กองบรรณาธิการเว็บ 1805
100 E-7-3-71_เสียงจากประชาชนผู้ประสบชะตากรรมจากการพัฒนา สมุดปกดำ สมัชชาคนจนคู่มือประชาชนยุคไอเอ็มเอฟ พิมพ์ครั้งที่ 1 กองบรรณาธิการเว็บ 1615
 
หน้า 5 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1413 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists