ห้องสมุดสมาคม สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association,สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย http://www.tja.or.th/library-tja/86 Tue, 20 Aug 2019 05:07:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th h-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5144-h-10-5-19 http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5144-h-10-5-19 h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

วิรัชต์ แสงดาวฉาย

กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2562

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว

ข่าว การทำข่าว การเขียนข่าว

 

ภาพหน้าปก

https://drive.google.com/open?id=1WlC95xeIPfkhHgxAcb9Q7wGj3fEID1_Z

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 09 Aug 2019 02:16:22 +0000
h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5145-h-10-5-18 http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5145-h-10-5-18 h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

วิรัชต์ แสงดาวฉาย

กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2562

ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ

ถ่ายรูป เทคนิคการถ่ายรูป

 

ภาพหน้าปก

https://drive.google.com/open?id=129K-xYNiuGdWtdBD3jIABwENY1JV8iDF

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 09 Aug 2019 02:13:59 +0000
j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4586-j-11-6-2- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4586-j-11-6-2- j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน

จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:20:53 +0000
k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4584-k-12-5-19- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4584-k-12-5-19- k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:12:50 +0000
k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4581-k-12-5-20- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4581-k-12-5-20- k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง

เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์

โรงพิิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว 2249

ปีพิมพ์  ครั้งที่ 1 พศ. 2543

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:05:04 +0000
k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4582-k-12-5-21- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4582-k-12-5-21- k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน)

ปีพิมพ์  พศ. 2559

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:00:57 +0000
f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4410-f-8-2-1 http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4410-f-8-2-1 f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล

จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา

ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Mon, 19 Jun 2017 06:48:39 +0000
i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4389-i-11-1-28 http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4389-i-11-1-28 i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration

ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ

เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2558

 

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Tue, 09 May 2017 03:27:12 +0000
h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4244-h-0-5-15-2500- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4244-h-0-5-15-2500- h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 06 Jan 2017 04:24:01 +0000
J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4237-j-12-1-25- http://www.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4237-j-12-1-25- J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Tue, 27 Dec 2016 11:01:14 +0000