Home ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ สารจากนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นางอิรินา โบโกวา ผู้อา นวยการใหญ่ องค์การ ยูเนสโก และนายซาอิด ราอัด อัลฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เนื่องใน โอกาสวันเสรีภาพส่อื มวลชนโลก 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สารจากนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นางอิรินา โบโกวา ผู้อา นวยการใหญ่ องค์การ ยูเนสโก และนายซาอิด ราอัด อัลฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เนื่องใน โอกาสวันเสรีภาพส่อื มวลชนโลก 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

AddThis Social Bookmark Button

สารจากนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นางอิรินา โบโกวา ผู้อา นวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก และนายซาอิด ราอัด อัลฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพส่อื มวลชนโลก 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2669 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn