priligy untuk apa priligy venta online best online pharmacy for brand viagra with prescription required anger and lasix
Home แนวปฏิบัติและกฏหมายสื่อ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว "พิราบน้อยรุ่นที่21"

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว "พิราบน้อยรุ่นที่21"

AddThis Social Bookmark Button

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อยรุ่นที่ 21”

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด  ผู้บริหารบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบน้อยรุ่นที่ 21 ประจำปี 2561  เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 45คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 20  สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย”

“นักข่าวพิราบน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำหนังสือพิมพ์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ โดยปีนี้ ผู้สนใจ จะต้องส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง "ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด" เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสจัดส่งผลงานหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลพิราบน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีอีกด้วย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1578 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists