Home ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ สภาการสื่อมวลชนเมียนมาพบปะสนทนากับนักเรียนหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาสำหรับสื่อมวลชน

สภาการสื่อมวลชนเมียนมาพบปะสนทนากับนักเรียนหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาสำหรับสื่อมวลชน

AddThis Social Bookmark Button

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ซึ่งมี Mr.Aung Hla Tun รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะ มาพบปะสนทนากับนักเรียนหลักสูตร ความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาสำหรับสื่อมวลชน ที่จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1509 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn