can you order cialis online priligy coral tablets get cheap levitra online about lasix lasix impair ability to drive viagra brand positioning
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp (ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. )

ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp (ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. )

AddThis Social Bookmark Button

 

วันที่ 15 สิงหาคม  2560

เรียน     บรรณาธิการและสื่อมวลชน

เรื่อง     ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ

Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาประชาคมอาเซียน สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินอาเซียนที่ให้บริการเส้นทางบินครอบคลุมสู่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังส่งเสริม เชื่อมโยงเครือข่าย การเดินทางให้สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เติบโตไปพร้อมกัน

ในการนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว  มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์  ไทย และเวียดนาม ประเทศละ 2 คน รวม 17 คน มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป  “Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp” ทำกิจกรรม เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนในประเทศไทย พร้อมเดินทางข้ามภาคศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นระยะเวลา 9 วัน อีกทั้งยังมีการเวิคช็อปด้านการสร้างประเด็นและการเขียนข่าวในเชิงท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Thai Journalists Association Asean Travel Journo Camp” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมในพิธีเปิด โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอโศก 1-2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ เทอมินอล 21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

ทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

////////////////////////////////////////////////

ข้อมูลการรับ/ส่ง และจอดรถที่โรงแรมวันแถลงข่าว

18 ส.ค. 60

1. กรณีมีคนขับรถ

การเข้าส่งหน้าล้อบบี้โรงแรม รถจะเข้าทางเดียวกับที่จอดรถของห้าง Terminal 21 รับบัตรจอดรถตามปกติ เพียงแต่วนอ้อมด้านหลังนอกอาคาร (ไม่เข้าอาคารจอดรถ) คืนบัตรจอดรถบริเวณทางออก ล้อบบร้สำหรับส่งผู้โดยสารจะอยู่บริเวณขวามือ สามารถขึ้นลิฟท์จากบริเวณล้อบบี้มาที่ห้องจัดงานแถลงข่าว ชั้น C ได้เลย

2. กรณีนำรถส่วนตัวมาเอง

เข้าที่จอดรถบริเวณเดียวกับห้าง Terminal 21 รับบัตรจอดรถตามปกติ ที่จอดรถของโรงแรมจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ชั้น B สามารถใช้ลิฟท์ขึ้นมาที่ล้อบบี้ของโรงแรม และต่อลิฟท์อีกตัวสำหรับขึ้นไปที่ชั้น C บริเวณที่จัดงานแถลงข่าวจุดสแตมป์บัตรจอดรถจะอยู่บริเวณจุดลงทะเบียน

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1975 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists