นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยี่ยมชม “ซอมโบเปร็ยกุก”

AddThis Social Bookmark Button

นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยี่ยมชม “ซอมโบเปร็ยกุก”

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (Confederation of Thai Journalists) นำคณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมชมซอมโบเปร็ยกุก (SOMBOR PREIKUK TEMPLE SITE) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

สำหรับชื่อสถานที่แห่งนี้แปลว่า ที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และวัด (ซอมโบ – อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วย, เปรย – ต้านไม้ และกุก – วัด) เป็นราชธานีเก่าของอาณาจักรเจนฬะ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 7 มีความเก่าแก่กว่านครวัด และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์กร UNESCO แล้ว