พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ ช่วยแยกแยะสื่อบุคคลกับสื่อวิชาชีพได้จริงหรือ?

AddThis Social Bookmark Button

พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ ช่วยแยกแยะสื่อบุคคลกับสื่อวิชาชีพได้จริงหรือ?

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

15 ส.ค. 2562 16.01 น.ในโลกของข้อมูลข่าวสารออนไลน์วันนี้ มักมีคําถามให้ต้องขบคิดกันอยู่ตลอด โดยเฉพาะ คําถามว่า ผู้บริโภคจะแยกแยะได้อย่างไรว่า ข้อมูลข่าวสารที่เสพกันอยู่ทุกวันนี้ผ่าน Social Media ส่วนใดเชื่อถือได้ ส่วนใดเชื่อถือไม่ได้ และที่สําคัญคือ ในเมื่อทุกคนสามารถเป็นสื่อ ได้ แล้วจะแยกแยะว่า สํานักข่าวไหนเป็นสื่อวิชาชีพ และสํานักข่าวไหนไม่ใช่ หรือเป็นแค่สื่อ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล

 

https://www.thairath.co.th/news/tech/1638300