Skip to content
You are here: หน้าแรก arrow เกี่ยวกับเรา arrow ทำเนียบสื่อมวลชนไทย
จัดนิทรรศการภาพข่าวครั้งยิ่งใหญ่ Press Photo in Focus พิมพ์ ส่งเมล์
ศุกร์, 30 พฤษภาคม 2008

Yellกิจกรรมภายในงาน Press Photo in Focus

วันที่ 18 มิถุนายน ถึง วันที่ 6 กรกฏาคม 2551

ZEN Event Gallery ชั้น 8 เซน @ เซ็นทรัลเวิลด์

 

pressphoto-s

 

 กำหนดการ
เปิดนิทรรศการ Press Photo in Focus
ZEN Event Gallery, ZEN@Central World
วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 18.30 – 19.30 น.


18.30 น.    แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเดินทางถึงและลงทะเบียน
        รับประทานอาหารว่าง
19.00 น.    พิธีกรคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
พิธีกรเรียนเชิญ
-    ท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ฯพณฯ นายปีเตอร์ เจ มาร์เรส (H.E. Pieter J. Th. Marres)

              ขึ้นกล่าวเปิดงาน
พิธีกรเรียนเชิญ
-    Mr.Micha Bruinvels
ตัวแทนจาก World Press Photo Foundation
กล่าวถึงการจัดงาน World Press Photo ในประเทศไทย


19.10 น.    พิธีกรเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ฯพณฯ นายปีเตอร์ เจ มาร์เรส (H.E. Pieter J. Th. Marres)
ตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ Press Photo in Focus
พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมจัดงานถ่ายภาพร่วมกัน
-    อจ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์  
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-    คุณนาตยา เชษฐโชติรส  
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
-    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
-    คุณอลัน นามชัยศิริ  
กรรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าเซ็น
-    คุณรังสี บูรณประภาพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-    คุณวรินทร์ ตันติพงศ์พาณิช
ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป
ส่วนคอมซูมเมอร์ อิมเมจจิ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น
บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
-    คุณวรัดดา รัตนิน หลีอาภรณ์
กรรมการ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด
-    คุณบุรณี รัชไชยบุญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด
19.30 น.    พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนชมนิทรรศการ

วันที่

เวลา

กิจกรรม

ผู้ร่วมเสวนา

พุธ 18 มิ.ย.

10.00-15.00 น.

XPRESSion Workshop

 

 

15.00-17.00 น.

 

การเสวนา

"เส้นทางสู่ภาพข่าวโลก"

"WPPh Judging Criteria:

What It Takes to Become

a World Press Winning Photographer"

ผู้ร่วมเสวนา          Mr. Philip Blenkinsop

                          ช่างภาพอิสระเจ้าของรางวัล World Press Photo

                       Mr. Micha Bruinvels

                          ที่ปรึกษา World Press Photo จากประเทศเนเธอร์แลนด์                      คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์

                                บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ Bangkok Post            

ผู้ดำเนินรายการ     คุณนพพร วงศ์อนันต์

                            ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์

พฤหัส 19 มิ.ย.

11.00-14.00

XPRESSion Workshop

 

ศุกร์ 20 มิ.ย.

15.00-17.00 น.

 

การบรรยาย

"การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์"

โดย Canon

 

เสาร์ 21 มิ.ย.

15.00-17.00 น.

 

การเสวนา 

"หนึ่งภาพก็เปลี่ยนโลกได้"

"Power of Photography:

How Photographs Change Our World"

ผู้ร่วมเสวนา           ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท์

                        ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

                        สถาบันพระปกเกล้า

                           อจ. สุรัตน์ โหราชัยกุล

                         อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                              คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ    ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

                              ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

พุธ 25 มิ.ย.

10.00 น.

XPRESSion Workshop

 

ศุกร์ 27 มิ.ย.

15.00-17.00 น.

การบรรยาย

"เทคโนโลยีการพิสูจน์ภาพ และการป้องกันภาพจากการถูกจารกรรม" โดย Canon

 

เสาร์ 28 มิ.ย.

15.00-17.00 น.

การเสวนา

ภาพถ่ายและการรีทัชภาพ

Photography & Digital Retouching

ผู้ร่วมเสวนา          Mr.  Adrees Latif

             ช่างภาพจาก Reuters เจ้าของรางวัล Pulitzer Prize

           คุณอภิชาต วีระวงษ์

             ช่างภาพสำนักข่าวเอพี

ผู้ดำเนินรายการ     ผ.ศ. ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง

             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา

จันทร์ 30 มิ.ย.

10.00 น.

XPRESSion Workshop

 

อังคาร 1 ก.ค.

10.00 น.

XPRESSion Workshop

 

ศุกร์ 4 ก.ค.

15.00-17.00 น.

การบรรยาย

"การถ่ายภาพข่าวกีฬา" โดย Canon

 

เสาร์ 5 ก.ค.

15.00-17.00 น.

การเสวนา

มองโลกหรือ Earth Focus

ผู้ร่วมเสวนา           รศ. ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

                        สถาบันวิจัยภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ

                               บรรณาธิการบริหาร National Geographic

                     ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

                              ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ    คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Yellนิทรรศการภาพข่าวครั้งยิ่งใหญ่ “Press Photo in Focus”
รวมสองนิทรรศการภาพข่าว World Press Photo และ Thai Press Photoเสนอ
“เสี้ยวแห่งสัจจะ” ลั่นชัตเตอร์โดยช่างภาพข่าวมือรางวัลทั่วโลก

 กรุงเทพฯ,  เซน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ เชิญร่วมเป็นประจักษ์พยานกับเสี้ยววินาทีแห่งความจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการภาพข่าว Press Photo in Focus2 นิทรรศการไว้ด้วยกัน ได้แก่ World Press Photo Exhibition และ Thai Press Photo Exhibition พร้อมกิจกรรมเสวนาและเวิร์คช็อปสำหรับผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2551 – 6 กรกฎาคม 2551 ณ เซน อีเวนท์ แกลอรี่ ชั้น 8 เซน ที่รวบรวมนิทรรศการภาพข่าว @ เซ็นทรัลเวิลด

อลัน นามชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าเซน กล่าวว่า นิทรรศการ Press Photo in Focus เป็นนิทรรศการภาพข่าวครั้งยิ่งใหญ่ที่ ห้างสรรพสินค้าเซน ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์, สถาบันเอเชียศึกษา, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเป็นภาพที่ผ่านเข้ารอบและภาพที่ได้รางวัลจากการส่งเข้าประกวดโดยช่างภาพข่าวทั่วโลกและประเทศไทย

 

การจัดโครงการ Press Photo in Focus ครั้งนี้นับเป็นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงรวมภาพข่าวที่สำคัญที่สุดของโลกคือ World Press Photo และภาพข่าวของประเทศไทยที่ชนะการประกวด มาร่วมจัดแสดงไว้ในสถานที่เดียวกัน โดยภาพข่าวที่นำมาจัดแสดงนั้นครอบคลุมกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกและในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาทุกด้านงานข่าว

 

 

 

นาตยา เชษฐโชติรส นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นิทรรศการ Press Photo in Focus จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ความสำคัญของภาพข่าวที่บันทึกเหตุการณ์ของโลกและประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในกิจกรรมและปัญหาของโลกและประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างสำนึกร่วมที่มุ่งจรรโลงสังคมโลกให้ใฝ่สันติ

 

อาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา กล่าวว่า การประมวลรวมภาพข่าวที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ไม่เพียงตีแผ่ความเป็นจริงให้ประจักษ์ต่อสายตาโลก แต่ยังแฝงไว้ด้วยคุณค่าแห่งงานศิลป์ ที่ผู้สร้างงานสามารถจับสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็น เสี้ยวแห่งสัจจะหรือ ‘Moment of Truth’ ไว้ได้อย่างงดงามลงตัว

ส่วนสำนักงานกองทุนสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในฐานะผู้สนับสนุนงานดังกล่าว ได้มีนิทรรศการสร้างสุข ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่จะสร้างรอยยิ้มในด้านความสุขกาย สุขใจ สุขทั้งการเป็นผู้ให้ สุขเมื่อเป็นผู้ที่ได้รับ และความสุขในอีกหลายความหมาย

 

ฯพณฯ ปีเตอร์ เจ มาร์เรส เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวถึง World Press Photo ว่าเป็นนิทรรศการภาพข่าว ที่ช่างภาพทั่วโลกส่งเข้าประกวดเป็นประจำทุกปี และถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่างภาพข่าว ซึ่งการจัดประกวดภาพข่าวมีมานานกว่า 50 ปี โดยนิทรรศการจะหมุนเวียนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อจัดแสดงภาพที่เข้ารอบและภาพของผู้ชนะในปีนั้นๆ

 

นิทรรศการภาพข่าว World Press Photo เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ในเชิงองค์ประกอบภาพของช่างภาพข่าวทั่วโลก และเป็นนิทรรศการที่มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นมืออาชีพในสายงานภาพข่าวแก่ช่างภาพด้วย

 

ในส่วนของ Thai Press Photo เป็นนิทรรศการภาพข่าวของประเทศไทยที่จัดโดย มูลนิธิ อิศรา อมันตกุล ซึ่งจัดประกวดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 โดยมีสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการจัดงาน

 

นอกจากนิทรรศการภาพข่าว Press Photo in Focus แล้ว ช่างภาพข่าวและผู้ที่สนใจการถ่ายภาพสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ เส้นทางสู่ภาพข่าวโลก หรือ “World Press Photo Judging Criteria: What it takes to Become a World Press Winning Photographerโดยมีช่างภาพระดับโลก Mr. Philip Blenkinsop และ Mr. Micha Bruinvels ตัวแทนจาก World Press Photo Foundation จะมาให้ความรู้เชิงลึกถึงการประกวดในเวทีระดับโลก ในวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 15.00 – 17.00 น.

 

พบกับ  การเสวนาในหัวข้อ หนึ่งภาพก็เปลี่ยนโลกได้ หรือ “Power of Photography: How Photographs Change Our World” วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย.เวลา 15.00 – 17.00 น.

 

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในประเด็นข่าวร้อนในหัวข้อ "ภาพถ่ายและการรีทัชภาพหรือ “Photography & Digital Retouching” ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 15.00 น. และ มองโลก หรือ Earth Focus” ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 15.00 – 17.00 น.

 

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพข่าว สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป XPRESSion ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Daily Xpress โดยผลงานของนักเรียน นักศึกษาจะได้รับการตีพิมพ์จริงในหนังสือพิมพ์ Daily Xpress

 

และสุดท้ายคือกิจกรรมพิเศษ เบื้องหลังเลนส์หรือ “Behind the Lens” ของบรรดาช่างภาพข่าวที่จะมา โชว์ผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 และ 27 มิ.ย. เวลา 18.00 – 20.00 น.และ Camera Workshop การบรรยายการถ่ายภาพที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจากตัวแทน จาก บริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 20, 27 มิถุนายน และ 4 กรกฏาคม เวลา 15.0017.00 น. ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ร่วมเป็นประจักษ์พยานกับบันทึกเหตุการณ์จริงของโลกและประเทศไทย ผ่านมุมมองของช่างภาพข่าวมืออาชีพทั่วโลก ในนิทรรศการภาพข่าว Press Photo in Focus ณ เซน อีเวนท์ แกลอรี่ ชั้น 8 เซน @ เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนถึง 6 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. 22.00 น.

 

                                         # # # # #

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

เพียงเพ็ญ พรายแสง 081 860 8225, ผุษดี จันทรวิโรจน์ 081 409 6699

ศิศิรา ดิศกุล 089 89 66999 , นิธิวรรณ ฟักสุวรรณ์ 085 127 7272 

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด  โทร. 02 252 5699    แฟกซ์. 02 252 5698

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 17 มิถุนายน 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

หยุดทำร้ายประเทศไทย

logo-stop-last
 
 
 
 
 
 
 
bkk_flower_cartoon-s

เอกสารเนื้อหาวิชาการ

contact
 
covertja-s

เนื้อหาปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน

120writer2_poster

หนังสือสมาคมนักข่าวนักนสพฯ

7oct-book001-ss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image1-t

รวมข่าว คิดเพื่อประเทศไทย

"คิดเพื่อประเทศไทย"

ช่วยกันคิดทิศทางข่าว 100.5 (อาทิตย์ 11.00-12.00น.)

icon-1005
media-icon  
   

ยิงนักข่าวมติชน


ลิงค์เวบพันธมิตร

tjanews_logo_220_70 politic_link tpct thaibja