Home

D-5-1-4_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547

AddThis Social Bookmark Button

รหัส D-5-1-4

ชื่อเรื่อง_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547

เรื่อง "สื่อมวลชน : คน และรัฐบาล"

จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 29-30 มกราคม พศ. 2547 ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต (ถนนสาทร)

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2108 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn