Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ภาพนักข่าวอาวุโส ร่วมหารือจัดทำระเบียบสวัสดิการนักข่าวอาวุโส

ภาพนักข่าวอาวุโส ร่วมหารือจัดทำระเบียบสวัสดิการนักข่าวอาวุโส

AddThis Social Bookmark Button

ภาพบรรยายการการประชุมทั้งหมด

ภาพนักข่าวอาวุโส ร่วมหารือจัดทำระเบียบสวัสดิการนักข่าวอาวุโส กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553

โดยมีรายชื่อนักข่าวอาวุโสที่เชิญมีดังนี้

ลำดับที่ นำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล อายุ
1 นาย พิศาล พ้นภัย 88
2 นาย เชลง กัทลีระพันธุ์ 84
3 นาย ถาวร สุวรรณ 84
4 นาย วิเชียร แก้วเปล่ง 82
5 นาง บัญญัติ ทัศนียะเวช 80
6 นาย แถมสินธ์ รัตนพันธ์ 82
7 นาย ไชยงค์ นุกรณ์นวรัตน์ 79
8 นาง คณิต นันทวาที 79
9 นาย สุธี มีศิลสัตย์ 79
10 นาย มานะ โอภาส 78
11 นาย ศุภเกียรติ ธารณกุล 74
12 นาย ขจร พราวศรี 74
13 นาย บัญฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ 73
14 นาง ผุสดี คีตวรนาฎ 72
15 นาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 67
16 นาย สุเทพ พุทธิวรกฤต 72
17 นาย ประเวทย์ บูรณะกิจ
18 นาย

บุตรดา ศรีเลิศชัย

(ประสานงาน)

58
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1219 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn