priligy erfahrungen 2017 como cosigo la pastilla priligy where to buy kamagra in johannesburg lasix bid
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว เพื่อพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพสื่อ

สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว เพื่อพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพสื่อ

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2554 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยใช้ Role model ทั้งจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าว ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 คน โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมที่แนบมา พร้อมนี้มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางโทรสาร.02-668-7505 หรือ E-mail:reporter@inet.co.th  พร้อมโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสามเสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-211315-3 ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสถาบันอิศรา

วัน-เวลา

กิจกรรม / หลักสูตรการอบรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

เวลา 07.00 น  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

ลงทะเบียน (รับรองอาหารเช้าและเครื่องดื่ม)

ออกเดินทางไปยังเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

เวลา 11.00 -12.00 น.

เดินทางถึง โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการชุมนุม

โดย  คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวฯ

*การแนะนำตัว

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-18.00 น.

* กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กลโกงการเลือกตั้ง”

โดย คุณณัฐธเดชน์   เล่าสกุล
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เวลา 14.00-15.30 น.

*คำถามที่เท่าทัน

*บทเรียน  twit ฉาว และกฎเหล็กนักข่าว twitter

เวลา 15.30 – 17.45 น.

* เทคนิคการคิดประเด็น และ การวางแผนการทำข่าวสืบสวนสอบสวน*

*นำเสนอประเด็นกลุ่ม และวางแผนการลงพื้นที่จริง

เวลา 17.45-18.30  น.

*อธิบายหลักการทำหนังสือเล่ม คัดเลือกประเด็นในพื้นที่

เวลา 19.00-20.00  น.

รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00-21.00 น.

* สนทนาสร้างแรงบันดาลใจ “นักข่าวผู้ไม่แพ้”
โดย คุณรุ่งมณี  เมฆโสภณ  สื่อมวลชนอิสระ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

เวลา 08.30-09.00 น.

ส่งแผนงานทำข่าว

เวลา 09.00-09.30 น.

* กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ “จริยธรรมสื่อ”

เวลา 09.30-14.00 น.

* ลงพื้นที่ทำข่าว*

เวลา 14.00-17.00 น.

* เขียนข่าวจากการลงพื้นที่*

เวลา 18.00-22.00 น.

รับประทานอาหารเย็นและสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภา 2554

เวลา 09.00-11.30 น.

* นำเสนอผลงานข่าวแต่ละกลุ่ม พร้อมวิพากประเด็นข่าว

เวลา 11.30-12.00 น.

* ประเมินผลการอบรมทั้งหมด

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.

* ประกาศรางวัล / แจกประกาศนียบัตร

* พิธีปิด
โดย คุณประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา

เวลา 14.30-16.00 น.

* เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดใบสมัครกำหนดการ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1911 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists