cialis online barato where is the best place to buy cialis for daily use online generic cialis online reviews lasix iv concentration in dogs when is the best time to take cialis daily
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ 2 องค์กรสื่อจับมือ ซีพีออลล์ ชวนสื่อมวลชนประกวดเรื่องสั้น “อิศรา อมันตกุล”

2 องค์กรสื่อจับมือ ซีพีออลล์ ชวนสื่อมวลชนประกวดเรื่องสั้น “อิศรา อมันตกุล”

AddThis Social Bookmark Button

2 องค์กรสื่อจับมือ ซีพีออลล์ ชวนสื่อมวลชนประกวดเรื่องสั้น “อิศรา อมันตกุล”

สมาคมนักข่าว - สถาบันอิศรา ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ประเดิมโปรเจค จัดประกวดเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล” หวังสร้างเวทีทดสอบฝีมือด้านการเขียนให้สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสถาบันอิศรา โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านงานเขียน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ด้วยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดวรรณกรรมจากปลายปากกาเพื่อรับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นรางวัลอิศรา อมันตกุล ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2555 นี้เป็นปีแรก โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตรมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

“สมาคมนักข่าวฯ ต้องการให้มีเวที่จะประลองฝีมือด้านการเขียนเรื่องสั้นอย่างเป็นทางการสำหรับนักข่าวซึ่งต้องใช้พื้นฐานด้านการเขียนเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการเปิดอิสระทางความคิดให้กับนักข่าวที่อาจมีความสนใจหรือความถนัดนอกเหนือไปจากสายงานที่ทำอยู่ เนื่องจากเรื่องสั้นที่จะส่งเข้ามาร่วมประกวดไม่ได้จำกัดเนื้อหา เท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่” นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าว

ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 และเพื่อเป็นการต่อยอดการจัดอบรมดังกล่าวจึงเห็นว่าการจัดประกวดเรื่องสั้น จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนผู้สนใจงานเขียนที่จะก้าวสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต

“ซีพี ออลล์ มีนโยบาย CSR ด้านการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการศึกษามาโดยตลอด อาทิ โครงการเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด เป็นการประกวดหนังสือดีเด่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนทั่วประเทศได้แสดงผลงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณภาพ โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายเซเว่น อีเลฟเว่น ถอดรหัสวาดการ์ตูนในฝัน โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะด้านการเขียน การอ่าน และการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนและการวาดการ์ตูนมาถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการลงทุนก่อตั้ง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ สถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนแบบเรียนจากประสบการณ์จริงพร้อมมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน”  นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานมายัง israstory@gmail.com พร้อมส่งต้นฉบับจริงมาที่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ www.tja.or.th หรือ www.isra.or.th หมดเขตส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2555 ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัลในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

 

///////////////////////////////////////////

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2555

ประสานงานติดต่อ นางสาวอมราวดี อ่องลา (ฝน) ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ 02-241-3905, 083-157-3667

อีเมล์ ama_fon@hotmail.com

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีอออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

 

ด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล” ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๕๕ เป็นปีแรก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

.ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า โดยใช้อักษร Angsana UPC  ขนาด ๑๖ point  ไม่จำกัดเนื้อหา

 

.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย

๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปลหรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  สมาคมฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

 

.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๓.๑   ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

๓.๒   ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้คนละไม่เกิน ๒ เรื่อง

๓.๓   ผู้เขียนต้อง

๑) เป็นสื่อมวลชน มีตำแหน่งและรายได้ประจำอยู่ในกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้เรียบเรียงข่าว (รีไรเตอร์) พนักงานพิสูจน์อักษร (ปรู๊ฟ) หัวหน้าข่าว และบรรณาธิการข่าว ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

๒) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีจดหมายรับรองจากบรรณาธิการต้นสังกัด

๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องคงสถานภาพตามข้อ ๓.๓.๑ ในวันที่ส่งงานเข้าพิจารณา

๓.๔ กรรมการบริหาร และพนักงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 

.เกณฑ์การส่ง

๔.๑  พิมพ์หน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด

๔.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  สมาคมฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน

๔.๓  กรุณากรอกแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย และสถาบันอิศรา โดยใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์ไว้ในต้นฉบับด้วย

๔.๔  ส่งผลงานเข้าประกวดมายังสถาบันอิศรา ดังนี้

๑) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) พร้อมแนบไฟล์มายังอีเมล์ israstory@gmail.com

๒) ส่งผลงานฉบับจริงมายัง สถาบันอิศรา ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สำหรับทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

.รางวัล

รางวัลมี ๓ รางวัล  เป็นเงินสด  พร้อมเกียรติบัตร  ดังนี้

รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล          รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล        รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล         รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ๑๐ เรื่อง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัลในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม   ๒๕๕๕ (ตรงกับวันเกิดของคุณอิศรา อมัน-ตกุล นักข่าว – นักเขียน และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก)

 

.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา

 

๗. คณะกรรมการผู้ตัดสิน

๑. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน                     ประธาน

๒. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   กรรมการ

๓.นางชมัยภร แสงกระจ่าง   นักเขียน และหัวหน้าวิทยากรอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน     กรรมการ

๔.นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ                                                                       กรรมการ

๕. นักเขียนเรื่องสั้น                                                                 กรรมการ

 

ประกาศมา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มแบบdoc

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1898 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists