Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ส.นักข่าวฯ;จดหมายตอบหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ส.นักข่าวฯ;จดหมายตอบหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง      ชี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน     หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

อ้างถึง   หนังสือ ที่ กห ๐๔๐๗.๒๔ / ๔๑ ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๖

 

ตามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกได้มีหนังสือ ที่ กห ๐๔๐๗.๒๔ / ๔๑ ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๖ ถึงนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  ต่อกรณีแถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังพลของกองทัพบกรวมตัวไปแสดงความรู้สึกที่หน้าสำนักงานสื่อในเครือผู้จัดการ เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระสาระสำคัญตามที่ทราบแล้วนั้น

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1601 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists