get a cialis prescription online levitra 10 mg online maximum lasix dose for cats what happens if you giv diamox with lasix buy cialis online echecks
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญทำข่าว Solution Talk โดย อดัม คาเฮน วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กทม.

ขอเชิญทำข่าว Solution Talk โดย อดัม คาเฮน วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กทม.

AddThis Social Bookmark Button

เรียน ท่านสื่อมวลชน

 

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุแห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดทำโครงการ "ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคตประสบการณ์ ๒๐ ปี ๒๐ ประเทศทั่วโลกของอดัม คาเฮน" วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีออกจากปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ Transformative Scenario Planning วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว และรับฟังประสบการณ์การก้าวออกจากสังคมติดหล่ม จากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของ อดัม คาเฮน กับการทำงานออกแบบอนาคตกว่า ๒๐ ประเทศทั่วโลก ในงาน Solution Talk by Adam Kahane วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเพรสซิเดนท์ ๑-๒ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

 

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ Solution Talk by Adam Kahane

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556   เวลา 12.30 – 15.00 น.

ณ ห้องเพรสซิเดนท์ 1-2  โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เวลา

กิจกรรม

12.30-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.45 น.

คุณประมณฑ์ สุธีวงศ์  ประธานกล่าวแนะนำโครงการ

13.45-14.30 น.

Solution Talk by Adam Kahane

14.30-15.00 น.

แลกเปลี่ยน-ถาม-ตอบ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“ก้าวออกจากกับดักความขัดแย้ง สู่อนาคตที่กำหนดร่วมกัน
ด้วยเครื่องมือใหม่ที่จะพาสังคมติดหล่มให้ก้าวไปข้างหน้า”

แนวคิด การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นำไปสู่สถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นดั่งคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่
ซัดสาดไปทั่วโลกและเกิดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวท้าทายภูมิปัญญาของผู้คนในยุคศตวรรษที่ 21 ในการค้นหา “เครื่องมือ” ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงนี้ จนเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมามีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนการออกแบบอนาคต (Scenario Planning)” มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านธุรกิจแต่หลังจากนั้นกลับพบว่าเครื่องมือดังกล่าวให้ผลพลอยได้ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้เป็นอย่างดี ด้วยแนวคิดในการนำคนที่หลากหลายเข้าร่วมเวทีสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน

พัฒนาการของเครื่องมือแห่งยุคสมัยยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เมื่อผู้คนต่างตั้งคำถามสำคัญว่า “ภาพอนาคต” ที่วาดหวังร่วมกันนั้นจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไร ทำอย่างไรพลังกาย พลังใจ เวลาและทรัพยากรที่ทุ่มเทวาดภาพอนาคตจะไม่กลายเป็นเพียงหนังสือขึ้นหิ้ง... คำถามดังกล่าวนำมาสู่เครื่องมือใหม่ในวันนี้ “วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต (Transformative Scenario Planning)” เครื่องมือที่ไม่เพียงแค่ร่วมกันคิด วาดฝันถึงอนาคต แต่ยังช่วยให้เราร่วมกันกำหนดอนาคตใหม่ขึ้นได้จริง

กว่า 20 ปี จากประสบการณ์ 20 ประเทศ ของอดัม คาเฮน (Adam Kahane) ผู้เริ่มทำงานกับงานออกแบบอนาคตจากปัญหาสะสมของแอฟริกาใต้ สู่การแก้ไขปัญหาสังคมในหลายประเทศหลากมิติ

วันนี้...พร้อมแล้วสำหรับการแนะนำเครื่องมือใหม่ที่จะพาสังคมติดหล่มให้ก้าวไปข้างหน้า

เพื่อออกจากกับดักแห่งความขัดแย้ง สู่อนาคตที่กำหนดร่วมกัน

เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย กับ Solution Talk by Adam Kahane

ศุกร์ 6 กันยายนนี้ ณ ห้องเพรสซิเดนท์ 1-2 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  (จำนวนจำกัด 140 ที่นั่ง เฉพาะผู้มีบัตรเชิญและสื่อมวลชน)

(รับหูฟังแปลภาษาได้ที่หน้างาน)

วัตถุประสงค์

 1. แนะนำวิธีออกจากปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ Transformative Scenario Planning วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น และฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว
 2. รับฟังประสบการณ์การก้าวออกจากสังคมติดหล่ม จากประสบการณ์กว่า 20 ปีของ อดัม คาเฮน กับการทำงานออกแบบอนาคตกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
 3. เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มคนที่มีความเห็นขัดแย้ง แตกต่าง หลากหลาย เพื่อการหาทางออกไปสู่ภาพอนาคตที่มุ่งหวังร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 140 คน กลุ่ม Policy Maker

 • แขก VIP  100 คน (ผู้มีส่วนผลักดันสังคมไทย)

-          รัฐบาลและฝ่ายค้าน

-          นักการเมือง ขั้วและสีต่างๆ

-          ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

-          ผู้มีบทบาทชี้นำสังคม

-          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

-          คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

-          กลุ่มนักธุรกิจและผู้สนใจ

-          กลุ่มญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ต่างๆ

 

 • สื่อมวลชน จำนวน 40 ท่าน

 

หน่วยงานร่วมจัด (อยู่ระหว่างประสานงาน)

 • สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมนักข่าว นักวิทยุแห่งประเทศไทย
 • สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • มูลนิธิเดอะบอส
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

รู้จักกับ อดัม คาเฮน (Adam Kahane)

ผู้เขียนหนังสือ วิธีสร้างปาฎิหาริย์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตัน (Solving Tough Problems) พลังรัก พลังอำนาจ (Power and Love) และแนะนำหนังสือเล่มที่ 3 ที่จะตอบทุกคำถาม ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต (Transformative Scenario Planning)

อดัม คาเฮน เป็นหุ้นส่วนของบริษัท Reos Partners ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม และเป็นสมาชิกของสถาบัน Institute for Science, Innovation and Society ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Said Business School แห่งมหาวิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด

อดัม ยังเป็นผู้จัด ผู้ออกแบบ และผู้ประสานงานชั้นนำของกระบวนการต่างๆ ร่วมกับผู้นำในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อแสวงหาทางออกให้กับความท้าทายที่หนักหน่วงที่สุดที่สังคมต้องเผชิญ อดัม คาเฮน ทำงานในโครงการเหล่านี้กว่า
50 ประเทศทั่วโลก   มีโอกาสร่วมงานและพบปะกับผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารธุรกิจและนักการเมือง ผู้นำกองทัพและผู้นำกองกำลังติดอาวุธ, ข้าราชการและสมาชิกสภาพแรงงาน, นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ไปจนถึงนักบวช และศิลปินจากหนังสือ Solving Tough Problems หรือ วิธีสร้างปาฏิหาริย์เมื่อถึงทางตัน คาเฮนได้ผสมผสานทฤษฏี หลักการ วิธีการ เครื่องมือ และประสบการณ์เข้าด้วยกันแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเรื่องราวจากการเดินทางไปทั่วโลก เพื่อช่วย เหลือผู้นำต่างๆให้สามารถหาหนทางออกให้กับปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุดของพวกเขาเอง  ซึ่งช่วยให้เรามองเห็นภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาที่ถึงทางตันของเราได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศ หรือแม้แต่ระดับโลก และหนังสือเล่มล่าสุด ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต Transformative Scenario Planning ได้บอกเล่ากระบวนการของเครื่องมือใหม่สำหรับแก้ปัญหาร่วมกันในสถานการณ์สังคมที่ซับซ้อนขึ้น

--------------------------------

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1726 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists