Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ 5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

AddThis Social Bookmark Button

 

 

เรียน    บรรณาธิการ

 

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

เรื่อง “สถานการณ์การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย”

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “สถานการณ์การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย” ในวันพุธที่ 18   ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา 10.00  น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ถนนสามเสน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบรรณาธิการ หรือผู้ช่วยบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  โดยมีประเด็นในการหารือ 2 ประเด็น คือ 1.สถานการณ์วิกฤตของประเทศไทย และ 2. รับฟังความคิดเห็นจากบรรณาธิการสื่อต่างๆ ว่าองค์กรวิชาชีพควรจะมีจุดยืนหรือท่าทีต่อสถานการณ์ของประเทศอย่างไร

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1671 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists