cialis 5mg daily use lasix water pill for drug test better business bureau online pharmacy priligy cialis super active erfahrung
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

AddThis Social Bookmark Button

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัล “อิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2556 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 6 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 2. ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย นสพ.มติชน 3.เปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว ๘ สีกา นสพ.มติชน 4. กระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง ๓๙๖ โรงพัก-สัญญา ๕ พันล้านล่ม นสพ.มติชน 5. ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ นสพ.เดลินิวส์ 6. เปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ  ๑๔๘ ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา นสพ.เดลินิวส์

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 57 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ 2. "ให้กำลังใจ" ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ 3. "น้ำใจ " ภาพโดยนายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์     นสพ. เดลินิวส์ 4. "ตื้บน่วม" ถ่ายโดยศาสนะ  ศิริลาภนสพ. เดลินิวส์ และ 5. "ลูกห่วงแม่" ภาพโดยนายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3  ฉบับ   1. ล้างอิทธิพลเถื่อนรุกป่าต้นน้ำ โป่งน้ำร้อน นสพ.ไทยรัฐ  2.พะเยาโมเดลปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ เอื้อนายทุน นสพ.ไทยรัฐ 3. งัดกฏหมายล้อมคอก ไล่บี้เพิ่มโทษกำราบค่าซากสัตว์ป่าข้ามชาติ นสพ. เดลินิวส์ 4. ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต นสพ. ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง

จะมีการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวทั้ง 3 ประเภท  ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ  น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา  โดยในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ  “วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศ” โดย   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

ข่าว 6 ข่าวเข้ารอบสุดท้าย

ลำดับที่ หน้าปก ชื่อข่าว (ดาวโหลดย่อข่าว)
สังกัด
1

เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน

ดาวโหลดยอ่ข่าว

ฐานเศรษฐกิจ
2
ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ เดลินิวส์
3
ข่าวเปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ 148ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา เดลินิวส์
4
ข่าวผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย มติชน
5
ข่าวเปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว 8สีกา มติชน
6
ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง 396 โรงพัก-สัญญา 5 พ้นล้านล่ม มติชน

 

ภาพเข้ารอบ 5 ภาพ


ภาพ
ชื่อภาพ
สังกัด
วันเดือนปีที่ลง
ช่างภาพ
บรรยายภาพ
23
ท่านผู้ทรงเกียรติ บางกอกโพสต์ 21 ส.ค. 56 ชนัสถ์ กตัญญู บรรยากาศการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. วันแรก มีการประท้วงไปมาจนไม่สามารถเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่ 2 ก่อนเหตุการณ์จะวุ่นวายเมื่อประธานสภานายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ คว้าฆ้อนมาทุบหลายครั้งเพื่อให้ที่ประชุมอยู่ในความสงบและเรียกตำรวจสภามาเชิญส.ส.ฝ่ายค้านบางคนออกนอกห้องจนทำให้เกิดเหตุบานปลายกระทบกระทั่งกันระหว่างส.ส.ปชป.และตำรวจสภา จนประธานต้องสั่งพักการประชุม วันนี้ ที่สภา
27
ให้กำลังใจ บางกอกโพสต์ 29 พ.ย. 56 อภิชาต  จินากุล มวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหม น.ส. จิตภัสร์ ได้นำมวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหมโดยเรียกร้องให้ข้าราชการทหารออกมาร่วมมือกับประชาชนในการต่อต้านระบอบทักษิณ พร้อมประกาศให้ใครที่พกนกหวีด ดอกไม้ ธง ขอให้มอบให้ทหารตำรวจด้วยรอยยิ้ม และจะเป็นกำลังใจในการทำงานเสมอ ก่อนให้ประชาชนโบกมือให้ข้าราชการ และเดินทางกลับราชดำเนิน
44
น้ำใจ เดลินิวส์ 22 ก.ย. 56 กิตติพงษ์  มณีฤทธิ์ หนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยเหลือชายหนุ่มอุ้มบิดาอาการป่วยหนักหมดสติอยู่ริมถนนพระราม 1 ท่ามกลางสภาพการจราจรติดขัด โดยไม่มีจยย.คนไหนรับไปส่งโรงพยาบาล สุดท้ายหนุ่มน้ำใจงามผ่านมาเห็น  จึงได้เข้าไปรับตัวนำส่ง รพ.จุฬาฯ จนแพทย์ช่วยชีวิตได้ทัน
45
ตื้บน่วม เดลินิวส์ 8 พ.ย. 56 ศาสนะ  ศิริลาภ ตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.นางเลิ้ง ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.รุมกระทืบหลังจากจับได้ว่าเป็นตำรวจสายสืบมาหาข่าวและบันทึกภาพผู้ชุมนุม ที่บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์
51
ลูกห่วงแม่ คมชัดลึก 12 ม.ค. 56 วรวิทย์ พุ่มพวง เด็กชายอายุ 10 ปี และ 7 ปี ลูกชายของนางสาวชุติมา เปลี่ยนวงค์ กำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างร่างกายแม่ที่สลบ หลังลมพัดซุ้มประตูที่ทำจากไม้อัดล้มทับ ในระหว่างที่สามแม่ลูกพากันมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทางรัฐบาลไทยจัดขึ้น
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1609 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists