order viagra online singapore icd 10 code for adverse effect of lasix therapy nursing care plan for lasix how does cialis for daily use help in bph buy levitra online uk where do i get priligy
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภาพกายและใจ

กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภาพกายและใจ

AddThis Social Bookmark Button

ภาพบรรยากาศการอบรม


 

 

///////////////////////////////////

กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภาพกายและใจ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28- วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557  ณ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

นายไพรัช มิ่งขวัญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จะจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 28- วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดย กิจกรรมในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีทักษะในการบริหารร่างกาย รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และ รุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตามไปด้วย

กิจกรรมในโครงการจะประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ, รับฟังการบรรยายเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ,ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน   นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557  (  โดยจะสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สมาชิกสมาคมก่อน) ทางโทร. 02-243-8673 หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com เว็บไซด์ www.tja.or.th

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการดูแลห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพ  เพื่อสุขภาวะของสื่อมวลชน

“ พิราบฟิต แอนด์ เฟิร์ม รุ่น 6”

วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่  29 มิถุนายน  2557

ณ โรงแรม สามพราน  ริเวอร์ไซด์   จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่  28 มิถุนายน 2557

07.00 น                  ลงทะเบียน  แบ่งกลุ่ม  แจกป้ายชื่อ

08.00 น.                 ออกเดินทางจากสมาคมฯ

09.30 น.                 เดินทางถึงที่พัก

10.00-10.15 น        กล่าวเปิดงาน

โดย  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย

10.15-10.30 น.       รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.      บรรยาย “รอบรู้ปัญหาโรคคนทำงานในสำนักงาน” (ออฟฟิศ  ซีนโดรม)

12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.       กลเม็ดเคล็ดลับการนวดแบบผ่อนคลาย (วิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

15.00-18.00 น.        แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “นักข่าวกระทะเหล็ก” (ทำอาหาร)

และประกาศผลโดยกรรมการกิตติมศักดิ์

18.30-19.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.30-20.30 น.         “ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

วันอาทิตย์ที่ 29  มิถุนายน 2557

07.00-08.00 น.         นัดรวมพล “โยคะยามเช้า”

08.00-09.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.30 น.        สนทนา “กินดีชีวิตมีคุณภาพ”     (โดย นพ .ฆนัท   ครุฑกุล รพ.รามา)

10.30.-11.00 น.        รับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.         สรุปภาพรวม

12.00 น.                    กล่าวปิดงาน – รับประทานอาหารกลางวัน –  เดินทางกลับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อควรปฏิบัติ

  1. ข้าวที่บริการในงานเป็นข้าวกล้อง
  2. กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย
  3. งดเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
  4. ผู้สื่อข่าวที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1694 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists