cialis daily best price cialis perscription online canada priligy and 5 htp kamagra oral jelly what is it patient is switched from lasix to aldactone flashcard test turgor or blood pressure if patient loses weight overnight with lasix
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ข้อเรียกร้องของนักข่าวภาคสนาม

ข้อเรียกร้องของนักข่าวภาคสนาม

AddThis Social Bookmark Button

ข้อเรียกร้องของนักข่าวภาคสนาม


ความขัดแย้งทางการเมืองที่สะสมในสังคมไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่เพียงสร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินกระทบความรู้สึกของผู้คนในวงกว้าง  โดยในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ในการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาล-รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เกิดการปะทะ จราจลกันเป็นระยะ มีประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว ซึ่งทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์เพื่อรายงานต่อประชาชนต้องเผชิญกับภาวะการทำงานที่เลวร้ายเป็นครั้งสอง นับจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ.2553 โดยมินับรวมถึงการบาดเจ็บล้มป่วยจากรายงานข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นดินแดนที่ไม่มีความปลอดภัยสำหรับนักข่าวติดอันดับต้นๆของโลก


ผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ผ่านการทำงานและต้องเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงดังที่กล่าวมา จึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รวบรวมมาเป็นข้อเสนอแนะต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และกองบรรณาธิการของสื่อแต่ละสำนัก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของช่างภาพ ผู้สื่อข่าวในสังกัด ดังนี้


1.  เรียกร้องให้แต่ละสำนักพิมพ์ สำนักข่าว มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ อาทิ เบี้ยเสี่ยงภัย ให้กับทีมข่าวภาคสนามที่ทำงานในสถานการณ์ที่มีความฉุกเฉินและเสี่ยงต่อการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสุขภาพ


2.  เรียกร้องให้แต่ละสำนักพิมพ์ สำนักข่าว จัดทำประกันชีวิตหมู่ให้กับบุคลากรในกองบรรณาธิการทั้งหมด เพื่อเป็นหลักประกันในการทำงาน นอกเหนือจากการใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามปกติ


3.  เรียกร้องให้แต่ละสำนักพิมพ์ สำนักข่าว จัดหาอุปกรณ์ทำข่าวที่เหมาะสมในการทำข่าวที่มีสถานการณ์รุนแรง รวมทั้งสถานที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องด้วยมลพิษจากสารเคมี อาทิ เสื้อเกราะ หมวกนิรภัย หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ที่สามารถป้องกันได้จริง


4.  เรียกร้องให้แต่ละสำนักพิมพ์ สำนักข่าว อนุญาตให้บุคลากรในกองบรรณาธิการมีโอกาสในการเข้าอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงาน ตามที่มีหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพเปิดให้มีการอบรม


5.  เรียกร้องให้หัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าว ไม่กดดันให้ทีมข่าวภาคสนามตั้งจุดถ่ายทอดสด หรือรายงานข่าวอยู่ในจุดที่มีสถานการณ์เสี่ยง


6.  อยากให้สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย กำหนดโร้ดแมพในการทำงานเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนสื่อมวชนที่ทุกข์ร้อนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การเคลื่อนไหว เสนอข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมต่อสื่อมวลชน อยากให้เปิดกว้างเพื่อรับเพื่อสื่อมวลชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้นได้อย่างแท้จริง และอยากให้มีการกำหนดฐานค่าตอบแทนสื่อฯ ให้เป็นมาตรฐานกลางในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ที่เป็นจริงในยุคนั้นๆ อีกทั้ง


7. จากกรณีปลอกแขนของสื่อ ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม หรือกระทั่งจนท.ตำรวจ นำโทนสี(เขียว) ไปใช้ทำปลอกแขนของตัวเอง จะประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง จนเกิดความสับสนเมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่ระหว่างนักข่าวภาคสนาม ผู้ชุมนุม หรือจนท.ตำรวจ อยากเห็นสมาคมประสานทำความเข้าใจไปยังแกนนำหรือผู้บังคับบัญชาตำรวจ "ให้เลิกใช้" ปลอกแขนที่สีเดียวกันกับของสมาคมโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น หากแกนนำหรือจนท. ยังไม่ทำตามจุดยืนของสมาคม ขอให้สมาคมวิชาชีพสื่อออกแถลงการณ์"บอยคอต" ทันที เพื่อสร้าง"บรรทัดฐาน"การทำหน้าที่สื่อภาคสนามของทุกสำนักให้มี"เอกภาพ"กว่าเดิม   และหากพบว่าว่านักข่าวคนใดนำปลอกแขนไปให้บุคคลอื่นใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากสมาคมทราบเรื่อง อยากเห็นสมาคมออกมาตักเตือนหรือมีมาตราการลงโทษบุคคลคนนั้นทันที


8.  อยากเห็นสมาคมวิชาชีพสื่อช่วยเตือนเด็กๆนักข่าวภาคสนามรุ่นใหม่ อย่าปั่นกระแสข่าวความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อสร้าง Profile ข่าวของตัวเอง อย่าใช้บทบาทสื่อเข้าไปเพิ่มความขัดแย้งให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม


9.    อยากเห็นสมาคมวิชาชีพสื่อ มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักข่าวภาคสนามทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค หรือ "แอพลิเคชั่น" ในสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น


ด้วยความนับถือ

ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค.2557

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2398 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists